Бюджет 2017 - м. Септември

Бюджет 2017 - м. Септември

 В изпълнение на  писмо  изх. №  РУ01-7520/07.04.2017 г. на началника на РУО – София-град  и прилагането на чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното образование,  предоставям тримесечно на обществения съвет, на общото събрание на работниците и служителите и на настоятелството, информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището -  в прикачения файл

 

нагоре

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  info@20ou.bg

  Facebook страница

Google Maps