Новини

20.ИОУ реализира проект на тема“ Обичам природата и аз участвам“ от Национална Програма „ За чиста околна среда – 2018 г. „

Обичам природата и аз участвам“ от Национална Програма „ За чиста околна среда – 2018 г. „

Продължава...

ЛОГОПЕДИЧЕН КАБИНЕТ

През месец Септември,  2018 г., отвори врати новият логопедичен кабинет в  20 ИОУ „ Тодор Минков“. В него се провеждат консултации и специализирани дейности с цел превенция, диагностика и терапия на езиково – говорни нарушения.

Кабинетът предоставя стимулираща среда с различна организация на пространството спрямо потребностите на децата и целите на терапията.

Логопедът работи в екип с ресурсен учител, психолог, педагогически съветник и класен ръководител.

 

Консултации с родители за първия учебен срок се провеждат всеки вторник, във времето между 13:30 и 14:10 ч.

Продължава...

Нова учебна година

Уважаеми родители, скъпи ученици,

Откриването на новата учебна година ще се състои на 17.09.2018 г. в училищния двор от 9.30 часа.

Учениците от 1. до 3. клас са на целодневно обучение. През първия учебен срок 5. и 6. клас ще бъдат на училище първа смяна, като учебните занятия започват в 7.45 ч.  4. и 7. клас ще са втора смяна с начало 13.30 ч.

 

От ръководстовото

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  ou20sofia@abv.bg

  Facebook страница

Google Maps