ОТМЯНА НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УН Избрана

Поради непредвидени служебни пътувания на членове на УС на УН,
Общото събрание на Училищното настоятелство насрочено за 07.03.2018 година 18:00 часа СЕ ОТМЕНЯ.
В 14 дневен срок ще бъде насрочена нова дата за провеждане на събранието.

УС на УН на 20 ОУ Тодор Минков гр. София

нагоре

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  info@20ou.bg

  Facebook страница

Google Maps