ЗАПОЧНА ПРИЕМЪТ В ПЪРВИ КЛАС Избрана

ЗАПОЧНА ПРИЕМЪТ В ПЪРВИ КЛАС

 Уважаеми родители,

Уведомявам Ви, че приемът на Заявления за първи клас ще се осъществява само по електронен път. Електронната система за прием е отворена до 16.05. 2018 г. 17:00ч.

Училището ще приеме за учебната 2018/2019 г. един клас -  22 ученика с изучаване на френски език и три класа -  66 ученика  с изучаване на немски език

 ДОМЕЙНЪТ https://priem20ou.liptrade.eu/ , на който е разположена Електронната система за прием Е ЗАЩИТЕН С SSL СЕРТИФИКАТ.

 Моля, преди да започнете попълването на заявлението в електронната платформа осигурете всички необходими документи, сканирани в позволените формати: jpg|jpeg|png, максимален размер на файла: 10MB. Системата не приема прикачени файлове в pdf формат с цел  недопускане на манипулиране на документи. Документите, които съдържат повече от една страница, може да снимате заедно и да прикачите един документ в jpg формат. 

Документите, с които се доказва наличието на критерии от системата  

от 1 до 4 –МЕСТОЖИВЕЕНЕ, са Оригинал на Удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация (Приложение 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на Регистъра на населението) или Оригинал на Удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация (Приложение 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на Регистъра на населението). 

Необходимо е също сканирано Удостоверение за раждане. 

При наличие на Допълнителен критерий се прилагат сканирани документите, посочени в РЕШЕНИЕ № 83 на Столичния общински съвет от 22.02.2018 г. на Столичен общински съвет  

Заявлението за прием в първи клас на 20. ИОУ „Т. Минков“ за учебната 2018/2019 следва да се изтегли, попълни и подпише на хартия, след което се прикачва на определеното в Електронната система място.  

Образец на Заявлението за 20. ИОУ може да изтеглите от прикачения файл, както и от Електронната система.  

Училищния учебен план за първи клас на 20. ИОУ „Т. Минков“ за учебна 2018/2019 г може да намерите в прикачения файл.

 

 

 

нагоре

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  ou20sofia@abv.bg

  Facebook страница

Google Maps