Logo
Печат на тази страница

Важно

Общото събрание на Училищното настоятелство обявено за  31 май 2018, се пренасрочва  за 14 юни 2018 от 18 часа.

Дневният ред остава същият. 

1. Отчет за дейността на Управителния съвет и на Сдружението за 2017г.

2. Приемане на финансовия отчет за 2017 година

3. Приемане на нов устав на УН

4. Освобождаване на член на УС и избор на нов

5. Обсъждане и приемане на програма на УН за следващата година.

6. Разни

Всички права запазени. (с) 2015 - 20 ОУ “Тодор Минков” - гр. София | от MyWeb