СЕДМИЦА НА ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ Избрана

 

Продължаваме Дните на отворени врати, посветени на годишнината на 20 училище с представянето на добрите педагогически практики

 

1.   28.03  - II a -  Околен  свят  / 1час, 8.15 /-

             - Янка  Каунджиева

2.   28.03. - IVг- Човекът и обществото                    / 2 час,14.20 /

              -  А. Русева

3.   29.03. - III а - Бълг. език и л-ра / 4час,16.10 /

             - Н. Игнатова

4.   30.03. - I а - Бълг. език и л-ра  / 1час,8.15 /

            -Радост Иванова

5.    30.03. - III б - Човекът и обществото / 3 час,15.10 /

            - Д. Койчева

нагоре

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  info@20ou.bg

  Facebook страница

Google Maps