КАКВА БИ ТРЯБВАЛО ДА Е ЦЕЛТА НА ВСЯКА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА – СЪР КЕН РОБИНСЪН Избрана

КАКВА БИ ТРЯБВАЛО ДА Е ЦЕЛТА НА ВСЯКА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА – СЪР КЕН РОБИНСЪН

 

Първото сигурно е, че революцията в образованието навсякъде по света е не само необходима, но и неизбежна. Сегашната система, почти непроменена от индустриалната революция до днес, дава и измерва преди всичко знания. В днешния свят обаче отдавна не е важно какво точно знаеш, защото Google винаги знае повече. Много по-важни от знанията са уменията. Ето защо, училището трябва да се фокусира върху развиването на определени умения у всяко дете, а не да го изпитва какво и колко знае.

Преди да ги дефинира, Робинсън дава и своето определение каква би трябвало да е целта на всяка образователна система: “Да помага на учениците да разберат заобикалящия ги свят и какви таланти има скрити в самите тях, така че да се превърнат в удовлетворени личности и активни, състрадателни граждани.”

От тази изходна гледна точка за ролята на училището, Сър Кен Робинсън развива и своето виждане за осемте ключови компетентности и умения, които трябва да са в основата на образованието. Всички тези умения започват с буквата “C” на английски, като това няма особено значение, но пък е лесно да се помнят.

Curiosity / Любопитство

– умението да задаваш въпроси и да откриваш как работи света.

 Creativity / Творчество

– умението да генерираш нови идеи и да ги прилагаш на практика.

Criticism / Критичност

– умението да анализираш информация и идеи и да формираш смислени аргументи и съждения.

 Communication / Комуникативност

– умението да излагаш мисли и чувства по ясен и уверен начин в различни медии и под различна форма.

 Colaboration / Сътрудничество

– умението да работиш конструктивно с другите.

 Compassion / Състрадателност

– умението да изпитваш и изразяваш емпатия към другите.

 Composure / Спокойствие

– умението да се свързваш със собствените си чувства и да развиеш усещане за личностна хармония и баланс.

 Citizenship / Гражданственост

– умението да се ангажираш и да участваш конструктивно в процесите в обществото.

 В книгата си Кен Робинсън не дава последователните стъпки как точно да се случи това преместване на фокуса на образованието от знания към умения. Разказва обаче за конкретни учители, училища или общност от образователни институции, които вече са започнали тази промяна. Общото между тях е, че почти никъде реформата не е тръгнала отгоре надолу. Смяната на политиките обикновено започва от една класна стая, от един вдъхновен учител или директор, който трябва да реши конкретен проблем – голям брой отпаднали ученици, загуба на мотивация, непрестанно напускащи учители и т.н.

Затова и книгата се казва Креативни училища, а не креативни министри на образованието или креативни национални политики. Успокояващото и вдъхновяващото в примерите, които Кен Робинсън дава от цял свят е, че едно училище може да бъде преобразено буквално за една година при това абсолютно независимо от системата.

 

Creative Schools: The Grassroots Revolution That’s Transforming Education на Сър Кен Робинсън 

 

 

нагоре

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  info@20ou.bg

  Facebook страница

Google Maps