Обучение в 20 ИОУ " Тодор Минков" по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Обучение в 20 ИОУ " Тодор Минков" по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

На 15. декември 2018 г. преподаватели от начален и прогимназиален курс, психолози и ресурсни учители от 20. ИОУ „Тодор Минков“ участваха в обучителна програма, организирана от фондация „Европартньори 2007“. 16-часовият курс, проведен от д-р Йосиф Нунев, бе на тема „Родителите като активни партньори на децата си и учителите им в училище“. Обучението бе насочено към усвояване на подходи за подобряване на партньорското взаимодействие между учители, родители и деца,  което да се  отрази благоприятно на училищния климат и на индивидуалното развитие на всяко дете.

нагоре

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  info@20ou.bg

  Facebook страница

Google Maps