Мисия Кестен

"Мисия Кестен" разказва на учениците, за това колко важни са кестените за София и как можем да се грижим за тях.

Мисията акцентира върху значението на доброволческата дейност сред учениците, включвайки ги във форма на неформално образование със силно екологично измерение.

  • 05.04.2016 - 001
  • 05.04.2016 - 002
  • 05.04.2016 - 003

Цел:

"Мисия Кестен" разказва на учениците, за това колко важни са кестените за София и как можем да се грижим за тях.

Мисията акцентира върху значението на доброволческата дейност сред учениците, включвайки ги във форма на неформално образование със силно екологично измерение.

Проблемът:

Листоминиращият молец, който вреди сериозно на емблематичните за българската столица кестенови дървета.

Трите най-лесни, ефективни и безвредни за околната среда практики за ограничаване на проблема са:

  • Изработване и посавяне на феромонни капани за привличане и улавяне на молците.
  • Монтиране на къщички за синигери, които са естествен враг на листоминиращия молец.
  • Събиране и изнасяне на окапалата от дърветата шума.
нагоре

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  info@20ou.bg

  Facebook страница

Google Maps