Отлични постижения по проекта за иновация

20. ИОУ "Тодор Минков" е вписано в Списъка на иновативните училища за учебната 2018/2019 г. под № 151 след извършен мониторинг на 19.06. 2018 г.

След едногодишна успешна работа продължаваме да изпълняваме задачите, заложени в 4-годишния иновативен проект. Неговата цел е промяна в управлението, организацията и образователната среда, за да мотивираме учениците в тяхното развитие и да ги провокираме да проявят инициативност, въображение, творчество.

 

И през новата учебна година е предвидена за I и V клас допълнителна седмица преди 15. септември за опознаване на учениците и организиране на класовете.

Въвежда се предметът Странознание в часовете по ФУЧ, за да се обогати съдържанието по чужд език в начален етап с теми и дейности в областта на културата, националната литература, историята и географията.

нагоре

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  ou20sofia@abv.bg

  Facebook страница

Google Maps