20 ОУ "Тодор Минков"

Уеб сайт::

Студенти-доброволци на помощ на родителите на първолаци

Студентите от СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по науки за образованието и изкуствата, Татяна Ананиева и Симона Нанова, заявиха своето желание да са в подкрепа на родителите на нашите първокласници.

На 25.11.2020 г. се проведе работна среща между Галина Тимова, директор на 20. ОУ "Тодор Минков", д-р Денчо Данчев, заместник-директор по учебната дейност, гл.ас. д-р Далия Ал-Халил, отговарящ за студентските практики и хоспетиране в катедра Начална училищна педагогика във ФНОИ, СУ "Св. Климент Охридски" и студентите.

 

Периодът на ограмотяване е ключов в живота на всеки ученик. Извънредната ситуация, в която сме поставени поради разпространение на коронавирус, дава възможност на две млади дами с големи сърца да отделят време и внимание и да подкрепят семействата на първокласниците. Родителите ще имат възможност да получат напътствия как да затвърдят преподадения материал в 20-минутните учебни часове. В определени дни от седмицата третокурсниците от Алма Матер ще организират видеовръзки, ще дават кратки насоки и ще разясняват педагогически техники за подпомагане работата на детето у дома.

Когато учителят получи истинската обич на деца и родители

Във време на COVID-19 епидемия, усложнена обстановка и нарастващо притеснение сред учители, родители и ученици в 20. ОУ "Тодор Минков" станахме свидетели на един изключително човешки акт на доверие и обич.

 

Всички родители на учениците от паралелка III "б" единодушно подкрепиха своята любима учителка Даниела Койчева, която е във високорискова група за коронавирус и подадоха декларации за обучение от разстояние в електронна среда.

 

Този паметен акт на човешко отношение, разбиране и уважение бе взет за по-малко от 24 часа. В събота вечер бе проведена извънредна родителска среща в MS TEAMS, инициирана от Галина Тимова, директор на 20. ОУ "Тодор Минков", за уточняване на всички важни детайли по изпълнение на седмичното и дневното разписание. Родителите имаха възможност да обсъдят с директора и учителя въпроси, касаещи престоя на децата пред екран, оптимизация по предмети за синхронно и асинхронно обучение и възможности за подкрепа на учениците.

 

Посланието на родителската общност на класа е ясно - в това изключително опасно за здравето на учителя време уважението следва да бъде проявено по категоричен начин. 

Това е урок за обществото ни. Личните интереси на 24 семейства бяха поставени на заден план в името на един български учител. 

На добър час, г-жо Койчева, в обучението от разстояние! То няма да е в електронна среда, а в среда на почит, уважение и споделена любов!

С благодарност към СРЗИ

По случай 08.11.2020 г., Архангеловден, ръководството на 20. ОУ "Тодор Минков" връчи благодарствени грамоти и картини на д-р Мария Чорбева, директор дирекция "Медицински дейности" и на главен инспектор Полина Александрова. 

От старта на учебната година до момента д-р Чорбева неколкократно съдейства на учители и служители на 20 .ОУ "Тодор Минков" да преминат по спешност на тест за COVID-19 в моменти, когато това бе невъзможно да се случи по обичайния ред и с действия на личните лекари на хората от нашия екип. Доброто отношение на един достоен и прекрасен български лекар носеше нужното спокойствие на цялата ни училищна общност всеки път, когато имахме болен колега, но той не беше изпращан на PCR тест. Д-р Чорбева чудесно знае колко отговорна е работата на учителя и колко важно е училището да има здравословна и сигурна среда за ученици, учители, служители и родителите. 

Почти ежедневни са контактите между гл. инспектор Полина Александрова и Галина Тимова, директор на 20. ОУ, за координация на действията в училището. Благодарение на високата експертиза и подкрепа в различни ситуации, в които определянето на карантина, обработването на документи и информация са били изключително важни и същевременно спешни, училището днес може да се похвали с отлични показатели по отношение на заболеваемост сред учители и ученици от COVID-19. Г-жа Александрова доказа нееднократно, че истинският професионалист подкрепя и спомага процесите да се развиват по най-добрия начин.

 

Целият екип на 20. ОУ "Тодор Минков" благодаря на д-р Чорбева и гл. инспектор Александрова за закрилата, подкрепата и сигурността, която осигуряват на нашето училище. В тези трудни времена човещината и желанието за помощ имат особено голямо значение за здравето и живота на стотици хора, които са част от общността на училището ни. 

 
 

20. ОУ "Тодор Минков" е с одобрено предложение по Национална програма "Иновации в действие"

Една от националните програми, които насърчават обмен на добри практики между иновативни училища, е "Иновации в действие". Нашето иновативно училище подаде в срок документи и е сред одобрените училище от Министерство на образованието и науката да извърши мобилност в страната за работна среща с друго иновативно училище.

Партньрството между образователните институции създава възможности за целенасочена, планирана и контролирана промяна чрез въвеждане на иновативни практики, с които се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес. Въвеждането и обмяната на  иновации в образованието  са възможност за изграждане на модерни училища, в които учениците могат да подобряват образователните си резултати, мотивацията си за учене, участието си в училищния живот и да развият креативното си мислене, различни компетентности и емоционална интелигентност чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство, нови учебни стратегии и др.

Политиката на Министерството на образованието и науката е свързана със създаване на условия и подкрепа за развиване култура за създаване и прилагане на иновации във всички сфери на училищния живот във всички училища, вкл. и създаването на професионални общности в училищата и между училищата, в които учители от различни области на знанието обединяват усилия и време за постигане на общи цели и мултиплициране на добрите иновационни практики. 

Тази година 20. ОУ "Тодор Минков" избра партньорството да бъде със СУ "Константин Константинов" - иновативно училище, което прилага сугестопедията в ранното чуждоезиково обучение. Освен това в сливенското училище има отлично развита система за управление на образователните и административните процеси в образованието чрез Microsoft Office 365 for Education, което го прави едно от успешните общински училища в страната по отношение на електронно управление. 

Председателят на Обществения съвет с подарък за колектива на 20.ОУ "Тодор Минков"

Иван Давидов, председател на Обществения съвет и Йоана Буковска-Давидова подариха на педагогическата колегия картина по случай Деня на народните будители.

Картината е нарисувана от младата художничка Теодора Симеонова, която също бе на срещата и разказа за посланията в художествената творба.

Г-н Давидов пожела на учителите на 20. ОУ "Тодор Минков" здраве и борбеност в предстоящите нелеки дни, които предстоят за всички ни. 

Прекрасният подарък вече краси учителската стая на училището.

Екипът на 20. ОУ "Тодор Минков" благодари сърдечно за милия жест!

Нанотехнологично покритие осигурява безопасност в 20.ОУ "Тодор Минков"

Г-н Николай Карамитев, упративел на фирма Smart Service Bg и родител на двама наши ученици, направи дарение на училището ни - обработи двата компютърни кабинета, санитарните помещения, дръжките на вратите и учителските бюра в цялата институция със специален нанотехнологичен препарат.

 

Liquid Guard - https://www.liquidguard.de/ е единственият в света препарат, имащ антибактериална и антивирусна дълготрайна защита. Той печели награда за иновация в Германия през 2019 г. в областта "Хигиена и антимикробна защита"

Новата технология следва уникален научен подход, изграждайки дълготрайна антимикробна защита чрез нанопокритие без аналог. Направени изследвания показват намаляване на микроорганизмите (вируси, бактерии, гъбички, водорасли и плесени) до 99,9 % за повече от 1 година върху третираните повърхности.

Уникалното в принципа на действие на немския препарат е физическото унищожаване, което се постига чрез 3D модел, изграждащ слой остриета срещу микроорганизмите. Положително заредените "копия" привличат и пробиват отрицателно заредените клетъчни мембрани на микроорганизмите, като се получава елиминация без създаване на резистентност. Образува се изключително твърд защитен слой върху всякакви повърхности, който не може да бъде премахнат по никакъв начин, освен абразивно.

Всички летища и самолети в Германия се обработват с този дезинфектант. У  нас добри отзиви има за употребата му в Медицинския университет в Пловдив.

Ръководството на 20.ОУ "Тодор Минков" изказва своите благодарности към г-н Николай Карамитев  за дарението и осигурената дълготрайна защита на най-натоварените контактни повърхности в училището.

 

Министърът на образованието и науката посети 20. ОУ "Тодор Минков"

За първи път в новата история на 20. ОУ "Тодор Минков" училището бе посетено от министър на образованието и науката. Г-н Красимир Вълчев направи своята първа официална визита в школото, съпроводен от д-р Ваня Кастерва, началник на Регионалното управление по образование София-град и кмета на район "Триадица", г-н Димитър Божилов.

Гостите бяха посрещнати с песен от първокласниците от класа на г-жа Фортунова, след което посетиха час по БЕЛ при второкласниците на г-жа Милчева, изгледаха танц на учениците от V клас, френска паралелка, на г-жа Коцева и накрая се насладиха на песен на учениците ни от VI клас в час по музика при г-жа Йорданова. 

По време на визитата министърът разгледа обновените стаи в училището и обсъди с г-жа Галина Тимова, директор на 20.ОУ "Тодор Минков", някои от проблемите, които следва да бъдат решени в близко бъдеще.

Срещата продължи с близо 1-часов разговор с част от педагогическите специалисти, които поставиха наболели теми, касаещи учебните планове, подобряване на комуникацията с родителите, финансови въпроси и др. 

На срещата присъстваха и ученици, представители на Ученическия съвет, които също се обърнаха към министър Вълчев с важни въпроси и получиха конретни разяснения.

 

 
Абонамент чрез RSS

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  info@20ou.bg

  Facebook страница

Google Maps