СЛЕДВАМЕ ЗАВЕТИТЕ НА ТОДОР МИНКОВ Избрана

СЛЕДВАМЕ ЗАВЕТИТЕ НА ТОДОР МИНКОВ

На 21 и 22.04.2017г. представители от 20. ОУ ” Тодор Минков” бяха официални гости на тържествата, посветени  на 150-годишнината от основаването на Южнославянския пансион в град Николаев, Украйна. Официалната покана до ръководството на  училището беше изпратена   от  декана на филологическия институт Александър Пронкевич и местните българи - Олга  Колот и  д-р Владимир Гамза. Чрез този жест се постави начало на бъдещи близки контакти  между  местната българска и украинска  обществена и научна общност и  20. ОУ.

Чрез организираните събития се реализира една от общите цели - да се съхрани завета на големия будител Тодор Минков, който е смятал, че образованието е най-важно за просперитета на една нация.  На празничните мероприятия  бе открит бюст-паметник на  Тодор Минков, основател на Пансиона и патрон на 20. ОУ.

    Госпожа Снежана Недкова – ЗДУД и Петьо Иванов, преподавател по история, докторант на Софийски университет, присъстваха на празненствата, посветени на Тодор Минков и неговото дело. Тя бяха посрещнати особено радушно от своите колеги в Украйна. Това събитие показа, че въпреки разстоянието, което дели Николаев от София, връзките между двата града са силни и топли. Благодарение на Южнославянския пансион и 20. ОУ „Тодор Минков”, делото на Минков и до днес надхвърля териториални граници.

Госпожа Недкова и господин Иванов  взеха участие в международната научна конференция „Славянски студии”. На нея бяха представени различни аспекти от дейността на училищния патрон, а представителите на 20. ОУ запознаха присъстващите с методите на преподаване в училището и начина, по който запазват завета на Тодор Минков. /снимка на участниците/

По време на пътуването бяха установени лични контакти с местни бесарабски и таврийски българи. Контактите показаха, че 20 ОУ като една съвременна българска образователна институция трябва да полага усилия за устаноняване и засилване на връзките межу училищната общност и тези български райони в Украйна. Представителите на 20. ОУ осъществиха контакт с една от най-старите български образователни институции- Болградската гимназия. / 2 снимки от гимназията /

 

нагоре

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  ou20sofia@abv.bg

  Facebook страница

Google Maps