Проекти и конкурси

Творчески пориви

Разтревожена от климатичните промени и от екологичните рискове за света, талантливата седмокласничка Яна Новакова от Клуб "Журналист" даде израз на своите вълнения в образи и цветове.

Продължава...

ОДОБРЕН ПРОЕКТ "ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ"

20. ИОУ "Т. Минков" спечели проект "Обичам природата - и аз участвам" по Национална кампания "За чиста околна среда 2018.  По проекта ще бъдат обхванати 825 ученици от 20 ИОУ „Тодор Минков“, които ще бъдат ангажирани с конкретни дейности за повишаване на екологичната култура и навлизане в съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда, в образователния и възпитателния процес на учениците.  Учениците самостоятелно ще извършват дейностите по прекопаване, засаждане, поливане и отглеждане на растенията.  Ангажираността на учениците в тези дейности ще се отрази благоприятно върху психичното, емоционалното и физическото състояние. Всички тези дейности ще се извършват по време на активния отдих (за учениците от начален етап) и в учебните часове по Човекът и природата и Биология и здравно образование (за учениците от прогимназиален етап)С обособения кът учениците ще получат едно добро място за наблюдения, опити и практически занимания в часовете по Човекът и природата, Биология и здравно образование, както и ще могат да се запознаят с многообразието на растителния свят. Ще се изгради и възпита екологично отношение у подрастващите ученици за опазване и грижа за околната среда и спортните съоръжения. Ще си развие положително отношение към заобикалящата ги природа и гражданско самосъзнание за опазване на околната среда.

Най-новите съвременни тенденции в образователната система дават предимство на активното учене чрез опита в неформалната обстановка. С излизане от рамките на традиционния учебен час се дава възможност и свобода на учениците да бъдат активни участници в учебния процес, да търсят и намират решения, да творят. Включването на природната среда като елемент на образователната дава предимство на наблюдението и експеримента пред теоретичното обяснение на факти и явления в природата.  

Проектът е на обща стойност: 4933,96 лв. и е със срок 6 месеца - от м. май до м. октомври 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продължава...

КОНКУРС ЗА ЛОГО НА ИНОВАЦИЯТА НА 20. ОУ

Иновативно 20. училище "Тодор Минков" обявява конкурс за лого на иновацията: РАННО ФОРМИРАНЕ НА СОЦИОЛИНГВИСТИЧНИ УМЕНИЯ.

Условия на конкурса:

1. Участници - всички ученици, учители и родители на 20. ИОУ. Допуска се както индивидуално, така и екипно участие.

2. Формат: Предложението да бъде предоставено по електронен път на сайта на училището или предадено на електронен носител на г-н Християн Кунчев, учител по изобразително изкуство вв формат Илюстратор Ai, jpeg, pdf

3. Срок: до 11.06.2018 г.

 

Продължава...

ОДОБРЕН ПРОЕКТ "Спортягите спортуват и през ваканцията!”

20. Иновативно основно училище "Тодор Минков" спечели проект "Спортягите спортуват и през ваканцията!”по  Програма за развитие на физическото възпитание и спорта  в Столична община, на обща стойност 2940 лв.

Настоящият проект предвижда да ангажира свободното време на учениците от 20.ИОУ „Тодор Минков” по време на лятната ваканция, чрез организиране и провеждане на спортни занимания и прояви по: лека атлетика, спортни игри, изправителна гимнастика, обща физическа подготовка, упражнения с елементи на самозащита поднесени по забавен и увлекателен начин. По време на обучението ще бъдат включени беседи за здравословното хранене, както и кратък курс за оказване на първа помощ. Всички дейности ще имат за цел да провокират интереса на учениците към честна спортсменска игра, към творчески изяви и общуване без насилие. По време на проекта, учениците ще изготвят табла на тема: „Честна игра в спорта и в живота” 

Заниманията ще се провеждат в 20.ИОУ „Тодор Минков”, което разполага с необходимите спортни съоръжения.

При подготовката за реализацията на проекта, ще организираме срещи с родителите, които да привлечем за участие в проекта.

Спортните прояви и беседи ще се реализират от 01 до 14 юни 2018г. по 4 часа на ден.

С децата ще се занимава Славчо Хардалиев - учител по физическо възпитание и спорт в 20.ИОУ „Тодор Минков”. 

В проекта ще бъдат включени 20 ученици от 2, 3 и 4 клас на училището - както момичета така и момчета.

Продължава...

В час по милосърдие

Детско нетърпение и радост изпълниха столичния храм "Св. Неделя" в съботната сутрин на 14. октомври. Момичета и момчета от 20.ИОУ "Т. Минков", техните родители и преподаватели присъстваха на тържествен водосвет по повод официалното откриване на образователния проект "Милосърдие чрез познанието". Инициативата, получила личната благословия на Негово светейшество българския патриарх Неофит, е финансирана от фондация "Комунитас" и подкрепена от фондация "Дарби".

В рамките на учебната година 37 деца от първи до четвърти клас ще навлязат в духовните дълбини на християнската вяра. За всяка стъпка те ще намират упование и подкрепа от нашите сърцати учители. В изучаването и тълкуването на Свещеното писание ще им помага Руска Тошева. Тайните на православната иконография ще им разкрие Иванка Бакалова, а в изкуството на църковнославянските песнопения ще ги посвети Надежда Димитрова. Ръководител на проекта е ставр. ик. Мина Минчев, председател на Църковното настоятелство на "Св. Неделя".

Децата получиха индивидуални комплекти с материали, необходими за техните занимания, и са готови да творят. Искрата на вярата вече се разпалва. Петокласничката Емма Радушева, насърчена от своите родители и преподаватели от проекта "Милосърдие чрез познанието", реши да приеме Светото кръщение, едно от седемте тайнства на православната вяра. Ритуалът ще бъде отслужен в катедралния храм "Св.Неделя". 

На добър час, деца и учители!

 

Продължава...

ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС" ПРОДЪЛЖАВА

 Уважаеми родители,

20. ИОУ ще продължи да работи по Проекта „Твоят час“ и през учебната 2017/2018 година.

Може да изберете занимания за Вашето дете от предложенията за допълнителна подкрепа по български език и/или математика и занимания по интереси от предложените в списъка. Всяко дете може да избере по един курс допълнителна подкрепа и един курс занимания по интереси.

След като изберете желаната дейност в срок до 2.10 моля, предайте Вашите Заявления и Декларации ( Application_02), ИНДИВИДУАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА КАРТА за  дейности по интереси- ПРИЛОЖЕНИЕ №4 - Application_04, ИНДИВИДУАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА КАРТА за  преодоляване на обучителни затруднения ( Приложение № 5, Application_05) на класните ръководители.

Формулярите за попълване са в прикачени файлове.

 

СПИСЪК НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ 20. ИОУ ДЕЙНОСТИ

Начален курс

1.     Пишем и четем – Татяна Вълчева (допълнителна подкрепа)

2.     Ние сме грамотни – Цветанка Балева (допълнителна подкрепа)

3.     Пътешествие в граматиката“ –Лили Миткова (допълнителна подкрепа)

4.     „Забавна математика“ Спаска Ангелкова (допълнителна подкрепа

5.     „Работни пчелички“ – Анна Захарова (допълнителна подкрепа МАТ)

6.     „Да опознаем България“ – Силвия Милчева

7.     „Дигитални умения и  програмиране за начинаещи“ – Христо Рачев

8.     „Европа празнува“ – Стефка Недялкова (летен курс)

9.     „Култура, традиции, общество“ – Цецка Цекова

10. „Чудните книги“ -  Йоана Абаджиева (летен курс)

11. „Опазване на природата“ - Спаска Ангелкова  (летен курс)

12. „Да преоткрием Франция“ – Мария Илиева

13. „Рисувам Франция“ – Василена Стоянова

14. „Здравословно хранене“ – Емилия Симеонова

15. „Забавляваме си и творим с думи и боички“ – Галя Велкова

16. „В света на приказните герои“  - Галя Велкова (летен курс)

17. „Забавляваме се и творим с приказни герои“ – Антоанета Балова

18. „Сладкодумно ателие“ – Анета Русева

19. „Пътят към храма“ – Руска Тошева

20. „Спортни игри“ – Вяра Петрова

21. „Спортно-подготвителни игри“ – Янко Янев

22. „Юнашки игри“ – Славчо Хардалиев

23. „Мажоретен състав“ – Антоанета Викторова

 

Прогимназиален курс

1.     „Математиката- лесна“ – Христина Консулова (допълнителна подкрепа)

2.     БЕЛ – Таня Енева (допълнителна подкрепа)

3.     „Човекът и природата“ – Калина Димитрова

4.     “Млад геолог“  - Цецка Цекова

5.     „Ползата от историята“ – Д. Данчев

6.     „Дискусионен клуб“ - Ирина Вандова

7.     „Френска кухня и градинарство“ – Емилия Коцева

8.     „Музикална академия“ – Надя Димитрова

9.     „Техническо моделиеране, конструиране и макетиране“ – Илиана Декова

10.  „Спортни игри“ – Силвия Киневска

 

 

 

Продължава...

МУЗИКА И ПРОГРАМИРАНЕ? ВЪЗМОЖНО Е

 

Проектът "Твоят час" дава възможност на учениците да развиват своите интереси в модерния свят на дигиталните изкуства. В часовете по "Музика и програмиране" с ръководител Христо Рачев, АРТ ФОРУМ http://www.artsforumbg.com/ чрез експерименти и игра изучаваме основите на компютърния код, прости електрически вериги, прототипиране на различни устройства и създаване на музика чрез компютър. В уроците използваме Arduino базирани развойни платки и разнообразна периферия, която ни позволява да създаваме джойстици, музикални инструменти, интераквтивни предмети и джаджи от всякакъв вид.

Придобитите знания са полезни в много насоки, насърчават творческото и креативно мислене, развиват общата култура и най-важното - носят удовлетворението от създаването на работещ механизъм от нищото. С групите от трети и пети клас вече навлизаме в етап прототипиране на конкретни модели, работещи със Scratch и други платформи, а самите деца вече показват завидни знания в сферата на компютрите и роботиката. В открит час ще бъде представено направеното от учениците, а машинките и интерактивните предмети, които участниците в проекта ще сътворят, оставяме като изненада.

Продължава...

НАЧАЛО НА ПРОЕКТА "ТВОЯТ ЧАС"

Уважаеми родители,

От 08.11. 2016 година 20 ОУ Тодор Минков започва работа по проекта за развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности "Твоят час".

Крайният срок за подаване на Декларации от родителите за включване на учениците в дейностите по проекта е 04.11.2016 г.

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  ou20sofia@abv.bg

  Facebook страница

Google Maps