Logo
Печат на тази страница

ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС" ПРОДЪЛЖАВА Избрана

 Уважаеми родители,

20. ИОУ ще продължи да работи по Проекта „Твоят час“ и през учебната 2017/2018 година.

Може да изберете занимания за Вашето дете от предложенията за допълнителна подкрепа по български език и/или математика и занимания по интереси от предложените в списъка. Всяко дете може да избере по един курс допълнителна подкрепа и един курс занимания по интереси.

След като изберете желаната дейност в срок до 2.10 моля, предайте Вашите Заявления и Декларации ( Application_02), ИНДИВИДУАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА КАРТА за  дейности по интереси- ПРИЛОЖЕНИЕ №4 - Application_04, ИНДИВИДУАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА КАРТА за  преодоляване на обучителни затруднения ( Приложение № 5, Application_05) на класните ръководители.

Формулярите за попълване са в прикачени файлове.

 

СПИСЪК НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ 20. ИОУ ДЕЙНОСТИ

Начален курс

1.     Пишем и четем – Татяна Вълчева (допълнителна подкрепа)

2.     Ние сме грамотни – Цветанка Балева (допълнителна подкрепа)

3.     Пътешествие в граматиката“ –Лили Миткова (допълнителна подкрепа)

4.     „Забавна математика“ Спаска Ангелкова (допълнителна подкрепа

5.     „Работни пчелички“ – Анна Захарова (допълнителна подкрепа МАТ)

6.     „Да опознаем България“ – Силвия Милчева

7.     „Дигитални умения и  програмиране за начинаещи“ – Христо Рачев

8.     „Европа празнува“ – Стефка Недялкова (летен курс)

9.     „Култура, традиции, общество“ – Цецка Цекова

10. „Чудните книги“ -  Йоана Абаджиева (летен курс)

11. „Опазване на природата“ - Спаска Ангелкова  (летен курс)

12. „Да преоткрием Франция“ – Мария Илиева

13. „Рисувам Франция“ – Василена Стоянова

14. „Здравословно хранене“ – Емилия Симеонова

15. „Забавляваме си и творим с думи и боички“ – Галя Велкова

16. „В света на приказните герои“  - Галя Велкова (летен курс)

17. „Забавляваме се и творим с приказни герои“ – Антоанета Балова

18. „Сладкодумно ателие“ – Анета Русева

19. „Пътят към храма“ – Руска Тошева

20. „Спортни игри“ – Вяра Петрова

21. „Спортно-подготвителни игри“ – Янко Янев

22. „Юнашки игри“ – Славчо Хардалиев

23. „Мажоретен състав“ – Антоанета Викторова

 

Прогимназиален курс

1.     „Математиката- лесна“ – Христина Консулова (допълнителна подкрепа)

2.     БЕЛ – Таня Енева (допълнителна подкрепа)

3.     „Човекът и природата“ – Калина Димитрова

4.     “Млад геолог“  - Цецка Цекова

5.     „Ползата от историята“ – Д. Данчев

6.     „Дискусионен клуб“ - Ирина Вандова

7.     „Френска кухня и градинарство“ – Емилия Коцева

8.     „Музикална академия“ – Надя Димитрова

9.     „Техническо моделиеране, конструиране и макетиране“ – Илиана Декова

10.  „Спортни игри“ – Силвия Киневска

 

 

 

Всички права запазени. (с) 2015 - 20 ОУ “Тодор Минков” - гр. София | от MyWeb