ОДОБРЕН ПРОЕКТ "Спортягите спортуват и през ваканцията!” Избрана

ОДОБРЕН ПРОЕКТ "Спортягите спортуват и през ваканцията!”

20. Иновативно основно училище "Тодор Минков" спечели проект "Спортягите спортуват и през ваканцията!”по  Програма за развитие на физическото възпитание и спорта  в Столична община, на обща стойност 2940 лв.

Настоящият проект предвижда да ангажира свободното време на учениците от 20.ИОУ „Тодор Минков” по време на лятната ваканция, чрез организиране и провеждане на спортни занимания и прояви по: лека атлетика, спортни игри, изправителна гимнастика, обща физическа подготовка, упражнения с елементи на самозащита поднесени по забавен и увлекателен начин. По време на обучението ще бъдат включени беседи за здравословното хранене, както и кратък курс за оказване на първа помощ. Всички дейности ще имат за цел да провокират интереса на учениците към честна спортсменска игра, към творчески изяви и общуване без насилие. По време на проекта, учениците ще изготвят табла на тема: „Честна игра в спорта и в живота” 

Заниманията ще се провеждат в 20.ИОУ „Тодор Минков”, което разполага с необходимите спортни съоръжения.

При подготовката за реализацията на проекта, ще организираме срещи с родителите, които да привлечем за участие в проекта.

Спортните прояви и беседи ще се реализират от 01 до 14 юни 2018г. по 4 часа на ден.

С децата ще се занимава Славчо Хардалиев - учител по физическо възпитание и спорт в 20.ИОУ „Тодор Минков”. 

В проекта ще бъдат включени 20 ученици от 2, 3 и 4 клас на училището - както момичета така и момчета.

нагоре

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  info@20ou.bg

  Facebook страница

Google Maps