ИЗБОР НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

ИЗБОР НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

Работата на Комисия по Заповед № 272-18 от 27.08.2018  г. за избор на доставчик на услуга - осъществяване на извънкласна дейност в 20. ИОУ приключи със следното:

1.      Не допуска до разглеждане на офертите поради липса на задължително изискуеми документи кандидата:

·         Буба баскет - за извънкласна дейност баскетбол

2.   Одобрени са следните  кандидатите:

 Развитие на комуникативни умения и фина моторика при децата 

 

Фирма-кандидат

ИКД

1

Фючър Енджиниърс

Лего Брик

2

ЕТ Ен Джи - Нася Генова

Френски, немски, български език за 1-3 клас

ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатите предлагат обучения за различни възрасти, поради което договори могат да бъдат сключени с всеки кандидат, който бъде избран от родителите.

  Творческо ателие за деца 

 

Фирма-кандидат

ИКД

1.

Арт клуб Рояна 2008 ЕООД

Изобразително изкуство

2

Том и Джери

Приложни изкуства

          ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатите предлагат различни творчески занимания,  поради което договори могат да бъдат сключени с всеки кандидат, който бъде избран от родителите       

 Спорт 

 

Фирма-кандидат

ИКД

1

Рицар

шах

2

ОБК ЦСКА

баскетбол

3

Атлетико  - Артен

футбол

 4

Артен

танци

           ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатите предлагат различни  занимания,  поради което договори могат да бъдат сключени с всеки кандидат, който бъде избран от родителите       

ВСИЧКИ класирани по тези дейности кандидати могат да сформират групи до 21.09.2018 г

 Сключване на договори от 25.09.2018 до 28.09.2018 г.

Занятията могат да започнат от 07.10.2018 г. по график, изготвен от 20. ИОУ          

      

нагоре

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  info@20ou.bg

  Facebook страница

Google Maps