Великденско математическо състезания в 20 ОУ

На 18.04.2015г. в 20 ОУ "Тодор Минков" ще се проведе великденско математическо състезание.

 

На 18.04.2015г. в 20 ОУ "Тодор Минков" ще се проведе великденско математическо състезание.

Изх. 9137-271/27.03.2015г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
ГР. СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Съюза на математиците в България с вх. №1102-5/24.03.2015 г. в РИО, София-град Ви уведомявам, че на 18.04.2015г. ще се проведе Великденското математическо състезание за ученици от І-ви до XII-ти клас.

Време за работа – 90 минути за І-ви и II-ри клас, а за всички останали класове - 120 минути.
Състезанието за І-ви и II-ри клас е от 8:30 до 10:00 часа, а за всички останали класове е от 10:30 до 12:30 часа.

Задачите за седми клас са във формат за изпита след VII клас (стандарт на МОН), а за XII клас във формат матура (стандарт на МОН).

Съгласно писмото на СМБ вноската за правоучастие е 8 лв. и се внася при записване в съответното училище или по банкова сметка, посочена в писмото.

Крайният срок за записване е 13:00 часа на 15 април (сряда) 2015 г.

Приемането на заявки за участие в състезанието се извършва в канцелариите на 119 СОУ, 2 СОУ, стая 402 на 125 СОУ и в стая 9 на 20 ОУ.

За допълнителна информация може да се обръщате към организаторите – тел. 0988 903 025.

Приложение: писмо на СМБ.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед РД 10 -1161/24.03.2015 г. на министъра на образованието и науката)

нагоре

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  ou20sofia@abv.bg

  Facebook страница

Google Maps