И учителите ни са отличници

И учителите ни са отличници

Eкип на нашето училище обмени опит с преподаватели от цяла Европа

Ако приемем за вярно твърдението, че човек учи през целия си живот, то тогава всички ние сме ученици, включително учителите. За наша гордост преподавателите от 20. ИОУ „Тодор Минков“ са отличници. Учителите по история Денчо Данчев и Петьо Иванов, педагогическият съветник Мария Томова и учителите по информатика Кремена Пенчева и Васил Ангелов успешно разработиха проект на тема „Училище за активни и толерантни граждани в модерното общество“. Това осигури първото участие на 20. ИОУ в обучителен курс на Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“.

От 23. до 29. септември нашият петчленен екип се включи в „Обучение по толерантност, многообразие и активно гражданство в класната стая през 21. век“. Курсът се проведе в португалския град Сантарем. В него участваха също представители на Швеция, Германия, Румъния и Португалия. Координатор на проекта бе фондация „Просвета-София“ с патньор Политехническия институт в Сантарем. 

В рамките на 48 учебни часа участниците в курса получиха знания по някои много актуални теми - правата на човека, многообразието и толерантността, идентичността и активното гражданство.Овладяхме умения, които ще ни позволят по-задълбочено да обсъждаме с нашите ученици въпроси, свързани със съществуващите представи за човешките различия в съвременното общество - разказва г-жа Мария Томова пред в. „Звънче“. - Запознахме се с нови начини за развиване на способността за по-добро самоизразяване и разбиране на различни гледни точки, за създаване на умения да се преговаря и да се изгражда отношение на доверие, за проява на съпричастност и емпатия към околните, за общуване в дух на толерантност. Обучението беше интерактивно и всички ние бяхме поставени в активната позиция на съавтори чрез използване на различни неформални методи на обучение, като театър на потиснатите, симулации, водене на спор, създаване на художествени продукти, интерактивни електронни викторини и игри. Някои от неформалните подходи на преподаване могат много да ни помогнат в рутинния учебен процес.“

Всички участници в проекта посетили едно от местните училища и разговаряли с преподавател, който пилотно е приложил сред своите ученици цялата програма на обучителния курс.

След завръщането си в България нашият 5-членен отбор предаде щафетата на знанието на останалите колеги от 20. ИОУ „Тодор Минков“, като сподели с тях чуждестранния опит и показа как добрите примери могат ефективно да се използват във всекидневната учебна практика.

СНИМКИ МАРИЯ ТОМОВА

06-1 (отляво надясно) Д. Данчев, К. Пенчева, П. Иванов, М. Томова и В. Ангелов на посещение в местно училище, което работи по програмата за толерантност, многообразие и активно гражданство

06-2 Интересно и различно изглеждат стените на оградата, опасваща двора на училището

06-3 Екипът на 20. ИОУ „Тодор Минков“ сред свои колеги от Швеция, Германия, Румъния и Португалия.

 

 

 

 

 

 

нагоре

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  info@20ou.bg

  Facebook страница

Google Maps