Проект "Образование за утрешния ден" в 20. ОУ "Тодор Минков"

Проект "Образование за утрешния ден" в 20. ОУ "Тодор Минков"

 

По проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ ще бъдат обучени 16 педагогически специалисти от начален етап на 20. ОУ "Тодор Минков" на тема "Разработване на дидактически материали в онлайн платформи"

Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

През 2020 г. училището получи и  интерактивен 65" дисплей, който подпомогна процеса за изграждане на модерна образователна среда, базирана на съвременни съоръжения. 

Още в тази категория: « И учителите ни са отличници
нагоре

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  info@20ou.bg

  Facebook страница

Google Maps