ДНЕВЕН РЕЖИМ НА УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ 2016/2017 год. - ІІ СРОК Избрана

ДНЕВЕН  РЕЖИМ НА УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ 2016/2017 год.  -  ІІ СРОК

ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ

І  КЛАС                                                         

II КЛАС                                                          

III. В КЛАС

1 ЧАС          8:15 -  8:50                                        

1 ЧАС  8:15 – 8:50                                                   

1 ЧАС    7:50  -  8: 30

2 ЧАС          9:00 -  9:35                                        

2 ЧАС 9:00 – 9:35

2 ЧАС    8:35 -   9: 15

3 ЧАС     9:45 - 10:20                                   

3 ЧАС 9:45 – 10:20                                       

3 ЧАС    9:35 - 10: 15

4 ЧАС   10:40 - 11:15   

                            

4 ЧАС 10:40 – 11:15                                      

4 ЧАС  10: 25 -11: 05

5 ЧАС   11:25 - 12:00                                    

5 ЧАС 11: 25 – 12:00                                      

5 ЧАС  11:15 - 11: 55

Активен Отдих             12:00 - 13:15               

АО              12.00 – 13.30                                  

6 ЧАС  12:05 - 12: 45

 СП     13:15 - 13:50

СП  1час     13.30 – 14.05                               

АО 12:45 – 13.30                         

 СП     14. 00 – 14.35   

СП  2час     14. 15 – 14.50                               

ЗП   13.30 – 14.10                       

 ЗИ      14:55- 16:15      

ЗИ              15.10  – 16.30                                  

СП  14. 25 – 15.05                               

 

 

СП  15.10  – 16.50                                  

V, VІ,VІІ клас - СУТРИН

 

1 ЧАС    7:50  -  8: 30

2 ЧАС    8:35 -   9: 15

3 ЧАС    9:35 - 10: 15

4 ЧАС  10: 25 -11: 05

5 ЧАС  11:15 - 11: 55

6 ЧАС  12:05 - 12: 45

7 ЧАС  12:50 - 13:30

 

ІІІ и ІV клас - СЛЕД ОБЕД

 

 

 1 ЧАС         13:30 - 14:10

 2 ЧАС         14:20 - 15:00

 3 ЧАС         15:10 - 15:50

 4 ЧАС          16:10 - 16:50

 5 ЧАС         17:00 - 17:40

 6 ЧАС         17:50 - 18:30

 

 

нагоре

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  ou20sofia@abv.bg

  Facebook страница

Google Maps