Резултати

Резултати

Резултати от теста за напредък по

немски език в пети клас

 

Резултати от теста за напредък по

немски език в пети клас

      Утвърждаването на чуждоезиковото обучение в  20.ИОУ“ Тодор Минков“ е неразривно свързано с иновативните методи на обучение. Неразделна част от тази иновация е поетапното покриване на знания, базирани на Европейската езикова рамка.

      Във връзка с Програмата за иновация, в края на месец октомври 2018 год., се проведе тест за напредък по немски език в 5.клас.

      Резултати:

·         Отличен - 33 ученици, от тях 2 са с пълна шестица.

·          Много добър - 17 ученици.

·          Добър – 24 ученици

·         Среден  - 4 ученици    

       Петокласниците са усвоили базовите знания и  са показали старание да развиват езиковите си компетентности.

      На база постигнатите резултати от 12.11.2018г. се формират две групи напреднали  и две основни .

      Усилията на преподавателския колектив е учениците постепенно  да достигнат знания и умения, които отговарят на степен А1- А2  в пети и шести клас по Европейската езикова рамка. Целта е в седми клас учениците ни да покрият В1 ниво от същата езикова рамка.

нагоре

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  ou20sofia@abv.bg

  Facebook страница

Google Maps