20. ОУ "Тодор Минков" е с одобрено предложение по Национална програма "Иновации в действие"

20. ОУ "Тодор Минков" е с одобрено предложение по Национална програма "Иновации в действие"

Една от националните програми, които насърчават обмен на добри практики между иновативни училища, е "Иновации в действие". Нашето иновативно училище подаде в срок документи и е сред одобрените училище от Министерство на образованието и науката да извърши мобилност в страната за работна среща с друго иновативно училище.

Партньрството между образователните институции създава възможности за целенасочена, планирана и контролирана промяна чрез въвеждане на иновативни практики, с които се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес. Въвеждането и обмяната на  иновации в образованието  са възможност за изграждане на модерни училища, в които учениците могат да подобряват образователните си резултати, мотивацията си за учене, участието си в училищния живот и да развият креативното си мислене, различни компетентности и емоционална интелигентност чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство, нови учебни стратегии и др.

Политиката на Министерството на образованието и науката е свързана със създаване на условия и подкрепа за развиване култура за създаване и прилагане на иновации във всички сфери на училищния живот във всички училища, вкл. и създаването на професионални общности в училищата и между училищата, в които учители от различни области на знанието обединяват усилия и време за постигане на общи цели и мултиплициране на добрите иновационни практики. 

Тази година 20. ОУ "Тодор Минков" избра партньорството да бъде със СУ "Константин Константинов" - иновативно училище, което прилага сугестопедията в ранното чуждоезиково обучение. Освен това в сливенското училище има отлично развита система за управление на образователните и административните процеси в образованието чрез Microsoft Office 365 for Education, което го прави едно от успешните общински училища в страната по отношение на електронно управление. 

нагоре

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  info@20ou.bg

  Facebook страница

Google Maps