Когато учителят получи истинската обич на деца и родители

Когато учителят получи истинската обич на деца и родители

Във време на COVID-19 епидемия, усложнена обстановка и нарастващо притеснение сред учители, родители и ученици в 20. ОУ "Тодор Минков" станахме свидетели на един изключително човешки акт на доверие и обич.

 

Всички родители на учениците от паралелка III "б" единодушно подкрепиха своята любима учителка Даниела Койчева, която е във високорискова група за коронавирус и подадоха декларации за обучение от разстояние в електронна среда.

 

Този паметен акт на човешко отношение, разбиране и уважение бе взет за по-малко от 24 часа. В събота вечер бе проведена извънредна родителска среща в MS TEAMS, инициирана от Галина Тимова, директор на 20. ОУ "Тодор Минков", за уточняване на всички важни детайли по изпълнение на седмичното и дневното разписание. Родителите имаха възможност да обсъдят с директора и учителя въпроси, касаещи престоя на децата пред екран, оптимизация по предмети за синхронно и асинхронно обучение и възможности за подкрепа на учениците.

 

Посланието на родителската общност на класа е ясно - в това изключително опасно за здравето на учителя време уважението следва да бъде проявено по категоричен начин. 

Това е урок за обществото ни. Личните интереси на 24 семейства бяха поставени на заден план в името на един български учител. 

На добър час, г-жо Койчева, в обучението от разстояние! То няма да е в електронна среда, а в среда на почит, уважение и споделена любов!

нагоре

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  info@20ou.bg

  Facebook страница

Google Maps