20 ОУ "Тодор Минков"

Уеб сайт::

Спортна ваканция

С представеното проектно предложение предвиждаме да се ангажира свободното време на учениците от 20.ИОУ „Тодор Минков” по време на лятната ваканция. Ще бъдат организирани и проведени разнообразни спортни занимания и прояви, чрез които ще се обогати спортната култура на нашите ученици. Ще има занимания с упражнения с гимнастическа насоченост, лека атлетика, обща физическа подготовка, много подвижни игри, упражнения с елементи на самозащита поднесени по забавен и увлекателен начин. По време на заниманията ще бъдат включени беседи за запознаване на учениците как да се справят по-успешно с тормоза и насилието в училище, като за целта ще бъдат изготвени и табла на тема „Да на спорта, не на насилието”. Всички дейности ще имат за цел да провокират интереса на учениците към честна спортсменска игра, към творчески изяви и общуване без насилие. 

            Заниманията ще се провеждат в 20.ИОУ „Тодор Минков”, което разполага с необходимата спортна база за горепосочените занимания.

            При подготовката за реализацията на проекта, ще организираме срещи с родителите, които да привлечем за участие в проекта. Ще положим усилия да включим и някои по-активни във физическо отношение дядовци и баби, защото учениците имат силна връзка с тях.

            Спортните прояви и беседи ще се реализират от 01 до 14 юни 2019г. по 3 часа на ден от 09:00 до 12:00 ч.

С децата ще се занимават - Славчо Хардалиев, учител по физическо възпитание и спорт от 20.ИОУ „Тодор Минков” и Стоян Ацев, треньор.

            В проекта ще бъдат включени 20 ученици от 1, 2, 3 и 4 клас на училището - както момичета така и момчета, за да има равнопоставеност между тях.

Ангелски гласове

На 11. 05.2019 г. хор " РАЯ" с ръководител Надя Димитрова участва в международния хоров фестивал " Осанна във висините".

За 11 пореден път, хорът сппечели сърцата на публиката със своето изпълнение.

Творчески пориви

Разтревожена от климатичните промени и от екологичните рискове за света, талантливата седмокласничка Яна Новакова от Клуб "Журналист" даде израз на своите вълнения в образи и цветове.

ЧЕСТИТО НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ!

На 16.04. и 17.04. се проведе Столично ученическо първенство по лека атлетика, организирано от МОН и ММС.

Отборът на 20. ИОУ "Тодор Минков", с ръководител госпожа Силвия Киневска, отново спечели първо място!

ЗАПОЧВА ПРИЕМЪТ В ПЪРВИ КЛАС

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че приемът на Заявления за първи клас ще се осъществи само по електронен път.

Електронната система за прием ще бъде  отворена на 15.04.2019 г.  и ще бъде активна до 15.05.2019 г. вкл.  

Поредността на подаване на заявленията не влияе на класирането!

Системата НЕ изисква качване на сканирани лични карти, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.

Адресът  https://priem20ou.liptrade.eu/ ,  на който е разположена Електронната система за прием, е ЗАЩИТЕН С SSL СЕРТИФИКАТ. Той ще е активен за попълване от 15.04.2019г.

Преди да започнете попълването на заявлението в електронната платформа осигурете всички необходими документи, сканирани в позволените формати:  jpg / jpeg /  png.

Позволени за качване са файлове с размер до 10MB и до 5 отделни файла.

Системата не приема прикачени файлове в pdf. формат с цел  недопускане на манипулиране на документи.

20. ИОУ„Тодор Минков” е въвело и използа онлайн система за прием на ученици в първи клас, достъпна през интернет страницата на Училището с цел намаляване административната тежест за родители, спестяване на време и минимализиране намесата на субективния фактор в процеса на приемане на документи и подреждане на кандидатите. Системата обработва автоматично входираните данни, подрежда кандидатите по нормативно определените критерии и предоставя информацията на Комисията по прием и класиране на кандидатите, определена със заповед на Директора. Комисията задължително разглежда и сверява точността на постълите данни преди класирането.
В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия, е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца. (Раздел III: Критерии: 8.13 - доп. - Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.)

ЗАПОЧВА ПРИЕМЪТ В ПЪРВИ КЛАС

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че приемът на Заявления за първи клас ще се осъществи само по електронен път.

Електронната система за прием е отворена от 15.04.2019 г.  до 15.05.2019 г. вкл.  

ДОМЕЙНЪТ: https://priem20ou.liptrade.eu/ ,  на който е разположена Електронната система за прием е ЗАЩИТЕН С SSL СЕРТИФИКАТ.

Преди да започнете попълването на заявлението в електронната платформа осигурете всички необходими документи, сканирани в позволените формати:  jpg / jpeg /  png.

Позволени за качване са файлове с размер до 10MB и до 5 отделни файла.

Системата не приема прикачени файлове в pdf. формат с цел  недопускане на манипулиране на документи.

Абонамент чрез RSS

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  ou20sofia@abv.bg

  Facebook страница

Google Maps