ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ Избрана

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА, поканата за обществения съвет се променя на 03.10. 17:30 ч. каб. 22

 

Бих искал да свикам първата среща на обществения съвет за учебната година 2017-2018  на 28.09.2017 от 18:30 ч. при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на предстоящите дейност на училището 

2. Подобряване на комуникацията между обществен съвет, училищното настоятелство и училищното ръководство

3. Училищния учебен план

4. Други

 

Председател на ОС: Десимир Няголов

 

нагоре

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  info@20ou.bg

  Facebook страница

Google Maps