admin20

Уеб сайт::

ПОКАНА

 

Уважаеми родители,

Ръководството на 20 ОУ кани Председателите на Родителските Активи от всички класове на Общо събрание, на което да бъдат избрани 5 (пет) родители за членове на Обществения съвет. 

Събранието ще се проведе на 15.12. 2016 г. от 18.00 ч. във физкултурния салон 

За член на обществения съвет всеки родител може да номинира себе си, друг родител на дете или ученик в детската градина или училището, както и професионално доказани личности от различни области на обществения живот, изявени общественици, спомоществователи, бивши възпитаници, които не са родители на ученици от училището.

Съставът на обществения съвет включва и резервни членове, които могат да бъдат само родители.

 

110 години 20 училище Тодор Минков

По повод 110 годишнина от създаването си  20-то Училище Тодор Минков  обявява от 19 ноември до 19 декември ПРАЗНИЧЕН МЕСЕЦ  НА УЧИЛИЩЕТО.

Програмата на празника включва множество инициативи на учениците, учителите и родителите от училищната общност и ще завърши с Празничен Спектакъл: "110 години 20-то  училище Тодор Минков", който ще се състои в Зала 1 на Националния дворец на културата на 19.12. 2016 г. от 18.00 ч.  

 

На празника са посветени тематични седмици:

Седмица на християнските добродетели – 21.11-25.11. 2016 г.

Здрави, весели, щастливи творци – 21.11.-02.12.2016 г.

Наследници на Тодор Минков – просветител и благотворител – 05.12. – 09.12.2016 г.

Верни на традицията, устремени в бъдещето – 12.12. - 16.12.2016г.

 

 

Обучение на всички първи класове от 20 ОУ по първа помощ от Български Младежки Червен Кръст

         На 28.октомври 2016 (петък) младежки екипи на БМЧК под ръководството на г-н Димитър Ичков, проведоха обучение по първа помощ с над 100 ученици от първи клас на 20 ОУ, в рамките на модул "Занимания по интереси - Ателие".  Учениците се запознаха с основни техники и поведение, необходимо за спешна реакция при инциденти, като например какво е правилното положение на тялото, ако потече кръв от носа, какво да правим ако видим човек лежащ на земята в безпомощно състояние и др. Обучението имаше образователна и възпитателна функция за учениците и беше съпътствано от техния подчертан интерес и ентусиазъм, продължаващ и след приключване на мероприятието.

А.Величкова

Родителски срещи

Уважаеми родители,

Родителските срещи в 20 училище ще се проведат както следва:

1. на 11.10. 2016 г. от 18.00 ч. - 5, 6 и 7 клас

2. на 12.10.2016 г. от 18.00 ч. - 1 и 2 клас

3. на 13.10.2016 г. от 18.00 ч. - 3 и 4 клас

Разпределението на класовете по стаи ще бъде поставено на входа на училището

 

Абонамент чрез RSS

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  info@20ou.bg

  Facebook страница

Google Maps