20 ОУ "Тодор Минков"

Уеб сайт::

ЧЕСТИТО НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ!

На 16.04. и 17.04. се проведе Столично ученическо първенство по лека атлетика, организирано от МОН и ММС.

Отборът на 20. ИОУ "Тодор Минков", с ръководител госпожа Силвия Киневска, отново спечели първо място!

ЗАПОЧВА ПРИЕМЪТ В ПЪРВИ КЛАС

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че приемът на Заявления за първи клас ще се осъществи само по електронен път.

Електронната система за прием ще бъде  отворена на 15.04.2019 г.  и ще бъде активна до 15.05.2019 г. вкл.  

Поредността на подаване на заявленията не влияе на класирането!

Системата НЕ изисква качване на сканирани лични карти, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.

Адресът  https://priem20ou.liptrade.eu/ ,  на който е разположена Електронната система за прием, е ЗАЩИТЕН С SSL СЕРТИФИКАТ. Той ще е активен за попълване от 15.04.2019г.

Преди да започнете попълването на заявлението в електронната платформа осигурете всички необходими документи, сканирани в позволените формати:  jpg / jpeg /  png.

Позволени за качване са файлове с размер до 10MB и до 5 отделни файла.

Системата не приема прикачени файлове в pdf. формат с цел  недопускане на манипулиране на документи.

20. ИОУ„Тодор Минков” е въвело и използа онлайн система за прием на ученици в първи клас, достъпна през интернет страницата на Училището с цел намаляване административната тежест за родители, спестяване на време и минимализиране намесата на субективния фактор в процеса на приемане на документи и подреждане на кандидатите. Системата обработва автоматично входираните данни, подрежда кандидатите по нормативно определените критерии и предоставя информацията на Комисията по прием и класиране на кандидатите, определена със заповед на Директора. Комисията задължително разглежда и сверява точността на постълите данни преди класирането.
В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия, е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца. (Раздел III: Критерии: 8.13 - доп. - Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.)

ЗАПОЧВА ПРИЕМЪТ В ПЪРВИ КЛАС

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че приемът на Заявления за първи клас ще се осъществи само по електронен път.

Електронната система за прием е отворена от 15.04.2019 г.  до 15.05.2019 г. вкл.  

ДОМЕЙНЪТ: https://priem20ou.liptrade.eu/ ,  на който е разположена Електронната система за прием е ЗАЩИТЕН С SSL СЕРТИФИКАТ.

Преди да започнете попълването на заявлението в електронната платформа осигурете всички необходими документи, сканирани в позволените формати:  jpg / jpeg /  png.

Позволени за качване са файлове с размер до 10MB и до 5 отделни файла.

Системата не приема прикачени файлове в pdf. формат с цел  недопускане на манипулиране на документи.

Прием на първокласници - 2019 / 2020 г.

Прием за 2019/ 2020 г.

4 ПАРАЛЕЛКИ В ЦЕЛОДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ Х 24 УЧЕНИЦИ = 96 УЧЕНИЦИ

1 паралелка с ранно езиково обучение по френски език - 24 ученици

3 паралелки с ранно езиково обучение по немски език - 72 ученици

 

 

 

В прикачените файлове, може да намерите :

Прилежащ район

Карта на прилежащ район

График на дейностите за прием в първи клас

Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на

територията на Столична община ( линк ) 

https://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=3399028&b=0

 

 

 

 

Посещение в 20. ИОУ от членове на асоциацията на европейските инспекторати по образованието.

На 28.03.2019г. 20 ИОУ “ Тодор Минков“ участва като домакин в работна среща на Постоянната международна конференция на инспекторатите –европейска организация на инспекторатите  по образованието.

   Директорът, Снежана Недкова, представи училището и постиженията от иновацията, прилагана в него.

   Гостите се впечатлиха от „Седмицата на адаптиране“ за  бъдещите първокласници , която се провежда преди началото на учебната година, от разпределението на децата по паралелки на случаен принцип. Чрез тестове за „множеството интелигентности« първокласниците се опознават,  установява се: училищна готовност, емоционално състояние и поведенчески реакции. Това спомага за по-лесното им адаптиране към училищната среда и целесъобразното сформиране на новите паралелки, с оглед психологически климат  и нагласи на децата за учебен труд.

    Бяха представени и  други акценти в иновацията:

·        Провеждане на периодични изпити за установяване напредъка на учениците по немски и френски език;

·          Целта по немски и френски език учениците от VII клас да постигнат  ниво В1 според Европейската езикова рамка     

·         Ежеседмичният „Забавен петък“- ден, в който в часовете по Занимания по интереси се провокира   активното участие на ученика в област, където е неговият интерес, като се задоволяват потребностите от творчески изяви и  социално общуване.  

Абонамент чрез RSS

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  ou20sofia@abv.bg

  Facebook страница

Google Maps