Анелия Андреева

Уеб сайт::

Как когнитивните умения засягат успеха в училище?

„Не разбирам!“ е фраза, която всеки от нас е използвал. Мозъците ни успешно разбират и използват потока от информация, когато са налице добри когнитивни умения. Слабите когнитивни умения, особено при малките деца, превръщат обучението в предизвикателство.

Основните когнитивни умения, необходими за оптимално обучение, са памет, внимание, обработване на информацията и последователност.

Когато едно от тези умения липсва, децата ще срещат предизвикателства с ученето в училище. Ние непрекъснато използваме когнитивните умения в ежедневнието ни. Дори шофирането до супермаркета и обратно изисква тези четири когнитивни умения. Те са неразделна част от нас и често не си даваме съзнателно сметка, че ги използваме.

О Т Ч Е Т за приходите и извършените разходи от УН при 20 ОУ „Т. Минков“

О Т Ч Е Т

за приходите и извършените разходи от УН при 20 ОУ „Т. Минков“

за периода 01.01.2016 – 31.12.2016 г.

 

 

Приход

Разход

Остатък-31.12.2016

1.

Наличност на 01.01.16 г.

45 600

 

 

2.

Постъпили суми от  членски внос  по 20 лв.

8 411

 

 

3.

Членски внос по 20 лв. от  І и V кл.

3 095

 

 

4.

Дарения от фирми за образователни услуги

7 189

 

 

5.

Дарение от родителите на покойния ученик Камен - останала сума от благотворителна акция.

1 112

 

 

6.

Възнаграждение и осигуровки на езиков асистент от Франция г-ца Офели Вантурно.

 

839

 

7.

Участие в състезание на изявен ученик  

 

100

 

 8.

Общежитие на езиков асистент от Германия г-ца Лаура Франке.

 

1 296

 

9.

Подпомагане издаването на книжка с ученическо творчество

 

200

 

10.

Наемане на аудио-визуална техника за тържествения концерт в Зала 1 на НДК по повод 110-годишния юбилей на училището

 

3 612

 

11.

Награди за колектива на училището по повод юбилея – грамоти и др.

 

1 158

 

12.

Материали за компютърните кабинети и др.

 

376

 

13.

Публикуване на отчет

 

36

 

14.

Банкови такси

 

93

 

15.

Лихва

6

 

 

 

Общо

65 407

7 710

57 697

 

 

 

Допълнителен критерий за прием в първи клас

На свое  заседание на 01.03.2017 г. Педагогическият съвет при 20 ОУ Тодор Минков, с участието на представител на Обществения съвет, прие следния ДОПЪЛНИТЕЛЕН КРИТЕРИЙ за прием на ученици в първи клас, с тежест 22 точки:

Изучаван немски или френски език в предучилищната подготовка две или повече години.

Необходими документи, удостоверяващи наличието на критерия:  

Служебна бележка от институцията,  осъществила предучилищната подготовка по НЕ или ФЕ, с изходящ номер, мокър печат, подпис на представляващото я лице, ЕИК/БУЛСТАТ на институцията.

Преди първото класиране Училищната комисия ще извърши проверка на документите, в т.ч. проверка на институцията, издала служебната бележка.

Честит Национален празник - Трети март!

 

Честит Национален празник на България – 3 март!

Днес се навършват 139 години от Освобождението на страната ни. 
На 3 март през 1878 г.  е подписан Санстефанският мирен договор между Русия и тогавашната Османска империя, с което се слага край на Руско-турската война, започнала през 1877 г. и се поставя началото на Третата българска държава.

За първи път денят на Освобождението е отбелязан през 1880 г., а десет години по-късно 3 март е обявен за Национален празник на Република България.

ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИТЕ - ВТОРИ СРОК

ГРАФИК – НАЧАЛЕН КУРС

Преподаватели

Консултации с ученици

Час

Място

Консултации с родители

Час

Място

1.

Янка Каунджиева

сряда

12:00-12:30

Стая  10

четвъртък

11:00- 11:35

Уч.стая

2.

Йоана Абаджиева

понеделник

12:00-12:30

Стая 11

сряда

9:45- 10:20

Уч.стая

3.

Драгомира Банкова

сряда

12:00-12:30

Стая 12

сряда

8:15- 8:50

Уч.стая

4.

Елза Методиева

четвъртък

12:00-12:30

Стая 13

четвъртък

8:15- 8:45

Уч.стая

5.

Николина Игнатова

вторник

13:00-13:30

Стая 14

понеделник

13:00- 13:30

Уч.стая

6.

Даниела Койчева

вторник

13:00-13:30

Стая 15

сряда

13:00- 13:30

Уч.стая

7.

Виолета Петкова

вторник

13:00-13:30

Стая 5

сряда

12:00-12:30

Уч.стая

8.

Ваня Иванова

понеделник

13:00-13:30

Стая 18

понеделник

13:30- 14:00

Уч.стая

9.

 Цецка Цекова

понеделник

13:00-13:30

Стая 16

понеделник

15:50- 16:20

Уч.стая

10.

 Галя Велкова

понеделник

13:00-13:30

Стая21

вторник

13:00-13:30

Уч.стая

11.

 Акс.Казакова

сряда

13:00-13:30

Стая23

понеделник

13:30- 14:00

Уч.стая

12.

 Анета Русева

понеделник

13:00-13:30

Стая26

петък

16:10-16:40

Уч.стая

13.

 Ант.Балова

четвъртък

11:00-11:30

Уч. стая

петък

15:10- 15:50

Уч.стая

14.

 Радост Иванова

вторник

13:00-13:30

Стая1

понеделник

13:15- 13:45

Уч.стая

15.

 Д.Фортунова

понеделник

12:30-13:00

Стая2

понеделник

12:00- 12:30

Уч.стая

16

 Лили Миткова

вторник

12:30-13:00

Стая3

сряда

13:15- 14:00

Уч.стая

17.

 Спаска Ангелкова

 сряда

12:00-12:30

Стая4

вторник

10:40- 11:15

Уч.стая

18.

Емилия Коцева

 сряда

12:00-12:30

 Т1

четвъртък

13:30- 14:00

Уч.стая

19

Валентина Ставрева

понеделник

12:00-12:30

 Т2

четвъртък

13:30- 14:00

Уч.стая

20.

Илиана Панева

понеделник

13:00-13:30

Т1

петък

12:50- 13:20

Уч.стая

21.

Вяра Петрова

понеделник

13:00-13:30

Физк. салон

сряда

12:30- 13:00

Физк. салон

22.

Ант. Викторова

 сряда

13:00-13:30

Физк. салон

понеделник

12:50- 13:30

Физк. салон

23.

Руска Тошева

петък

12:00-12:30

 Т1

петък

12:45- 13:15

Уч.стая

24.

Галя Христова

петък

12:00-12:30

Стая 4

сряда

16:30- 17:00

Уч.стая

25.

Ива Иванова

вторник

12:30-12:30

Стая 10

сряда

16:30- 17:00

Уч.стая

26.

 Цветана Балева

вторник

12:30-12:30

Стая 4

сряда

16:30- 17:00

Уч. стая

27.

Мария Илиева

петък

13:00-13:30

Стая 1

понеделник

16:30- 17:00

Уч.стая

28.

 Теодора Пипилева

понеделник

12:30-13:10

Стая 5

Стая 5

17:05 – 17:30

Уч.стая

               

29.

 Иванка  Томова-Демирева

вторник

11:30-12:00

Стая 1

сряда

16:15-16:45

Уч.стая

30.

 Стефка Недялкова

вторник

12:00-12:30

Стая 12

вторник

16:30- 17:00

Уч.стая

31.

Албена Величкова

петък

12:50-13:20

Стая  2

вторник

11:25-1200

Уч. стая

32.

Габриела Събева

четвъртък

12:30- 13:10

Стая 13

вторник

12:30 – 13:10

Уч. стая

 

ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИТЕ - ВТОРИ СРОК

 

ГРАФИК – VVII клас

Преподаватели

Консултации с ученици

Час

Място

Консултации с родители

Час

Място

1.

Снежана Недкова

сряда

13,30:14:10

Т1

четвъртък

12:00-13:00

Каб. № 6

2.

Кремена  Пенчева

понеделник

13,30:14:10

Каб.№ 8

понеделник

8:35-9:15

Уч.стая

3.

Марияна Балинова

сряда

13,30:14:10

Т2

сряда

11:15-11:55

Уч.стая

4.

Иво Войнов

понеделник

13,30:14:10

Каб.№7

понеделник

10:25-11:15

Уч.стая

5.

Веселина  Минчева

вторник

13,30:14:10

Каб.№8

сряда

8:35-9:15

Уч.стая

6.

 Нели Бачева

сряда

13,30:14:10

Каб.№7

сряда

9:35-10:15

Уч.стая

7.

 Бистра Баирова

вторник

13,30:14:10

Каб.№ 7

сряда

8:35-9:15

Уч.стая

8.

Христина Консулова

понеделник

13,30:14:10

ТТ1

сряда

11:15-11:55

Уч.стая

9.

ИванкаСтоянова

понеделник

13,30:14:10

Каб. №19

вторник

8:35-9:15

Уч.стая

10.

Сийка Лазарова

понеделник

13,30:14:10

ТТ3

вторник

8:00-8:40

Уч.стая

11.

Валентина Тасева

петък

13,30:14:10

Каб.№ 7

петък

10:25- 11:50

Уч.стая

12.

Петьо Иванов

понеделник

13,30:14:10

Т1

петък

10:25-11:15

Уч.стая

13.

Георги Филипов

четвъртък

13,30:14:10

ТТ2

петък

9:35-10:15

Уч.стая

14.

 Росица Нецова

четвъртък

13,30:14:10

Каб.№ 7

четвъртък

9:35-10:15

Уч.стая

15.

Надежда Димитрова

петък

13,30:14:10

Каб.№ 19

петък

8:35-9:15

Уч.стая

16.

Иванка Бакалова

четвъртък

13,30:14:10

ТТ1

вторник

12:20-13:00

Уч.стая

17.

Василка Петрова

петък

13,30:14:10

Каб.№ 24

петък

12:05-12:45

Уч.стая

18.

Светозар  Петров

четвъртък

13,30:14:10

Каб.№ 8

петък

12:45-13:20

Уч.стая

19.

Величка Аргирова

четвъртък

13,30:14:10

Т1

понеделник

9:40- 10:10

Уч.стая

20.

Първолета Христова

вторник

13,30:14:10

ТТ1

сряда

12:00-12:40

Уч.стая

21.

М. Карагьозова

четвъртък

13,30:14:10

ТТ3

петък

9:35-10:15

Уч.стая

22.

Валентина  Ставрева

петък

13,30:14:10

ТТ1

четвъртък

13:30-14:00

Уч.стая

23.

Емилия Коцева

четвъртък

13,30:14:10

Каб.№8

петък

12:00-12:45

Уч.стая

24

С. Киневска

понеделник

13,30:14:10

Физк.салон

сряда

12:05-12:45

Физк.салон

25

Л. Стоичков

петък

13,30:14:10

Физк.салон

вторник

12:05-12:45

Физк.салон

ДА ПРОГОНИМ ЗИМАТА

НЕКА ДА ТАНЦУВАМЕ,

НЕКА ДА ПЕЕМ,

НЕКА СЕ ШЕГУВАМЕ И ДА СМЕ РАДОСТНИ!

ВСИЧКИ КОСТЮМИРАНИ И ЗАД МАСКИ СКРИТИ!

ТАКА ЩЕ ПРОГОНИМ ЗИМАТА,

ЗИМНАТА СЛАНИНА И

УЖАСНОТО ЗИМНО НАСТРОЕНИЕ!

По традиция на 24 февруари, в навечерието на Великденския пост,  20 училище ще отпразнува границата между зимата и пролетта и ще почете възраждащата се природа.
Учениците, които изучават немски език, ще изпратят зимата с веселия карнавал Фашинг. Франкофоните ще се включат в празника с демонстрация на Карнавално шествие Марди гра.

Програмата на Карнавала:

за I. и II. клас

Учебни занятия  до 13.30 ч.

От 13.30 до 15.00 - подготовка за Карнавала.

От 15.00 ч до 16.15 - Дефиле на костюмите, представяне - на немски или френски език - по класове.

От 16.15ч. - Карнавално шествие в двора на училището

за III. и IV.клас

Учебни занятия  до 15.00 ч.

от 15.00 до 16.00 - подготовка за Карнавала

от 16.00 до 17.30 - Дефиле на костюмите и представяне на класовете - във физкултурния салон

От 17.30 ч. карнавално шествие по прилежащите на училището улици

за V. клас

Учебни занятия до 10.00 ч.

Подготовка за карнавала - от 10.00 до 10.30 ч.

Дефиле на маските и представяне на класовете - от 10.30 до 11.30 ч. във физкултурния салон

От 11.30 -Карнавално шествие по прилежащите на училищния двор улици

За VI. и VII. клас

Учебни занятия до 10.00 ч.

От 11.00 до 11.30 ч. - Подготовка за карнавала 

От 11.30 до 13.00 ч.  - Дефиле на маските и представяне на класовете - във физкултурния салон

От 13.00 - Карнавално шествие в района на училището

 

НАЧАЛО НА ПРОЕКТА "ТВОЯТ ЧАС"

Уважаеми родители,

От 08.11. 2016 година 20 ОУ Тодор Минков започва работа по проекта за развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности "Твоят час".

Крайният срок за подаване на Декларации от родителите за включване на учениците в дейностите по проекта е 04.11.2016 г.

Абонамент чрез RSS

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  info@20ou.bg

  Facebook страница

Google Maps