Анелия Андреева

Уеб сайт::

УЧИЛИЩНИ УНИФОРМИ

 

Уважаеми родители,  

Уведомяваме Ви, че кампанията за поръчка на униформи за учебната 2018 - 2019 година ще започне от  20.05. 2018 г. до 15.06.2018 г.  в магазина на фирма Монтели  на ул. Ангел Кънев №31. При заявяване на поръчка в упоменатия срок и цялостното й заплащане, Вие ще се възползвате от 20% отстъпка от сумата. Моля имайте предвид, че производствения цикъл за изработка на ученическа униформа е 60 дни и фирмата ще изпълни само заявените в посочената кампания и период на заявка. Изработването на униформите и техния размер са съобразени изцяло с растежа на вашето дете.

 

Бихме искали да Ви обърнем внимание, че поръчки направени след посочения срок (15 юни) не могат да бъдат изпълнени преди началото на учебната година. Униформи за свободна продажба ще има след края на месец Октомври.

 

За да облечем Вашите деца в срок- за Новата учебна 2018 – 2019 година трябва да се спази посочения срок, необходим за цялостния процес.

 

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2018/2019 г.

Уважаеми родители,

Във връзка с предстоящия избор на извънкласни дейности за учениците на 20. ИОУ през следващата учебна 2018/2019 г, Анита Милчева, Мениджър Учебни програми и представител на международната компания за обучения на деца в областите на науката, технологиите, инженерството и математиката "e² Young Engineers " предоставя повече информация за програмите, които  организацията може да предложи под формата на извънкласна дейност.  В учебните програми е залегнало теоретично и практическо изучаване на основни понятия и принципи в науката, технологиите, инженерството и математиката, посредством демонстрации и изграждане на моторизирани LEGO® модели. Те предлагат не просто забавления, но и обогатяване и задълбочаване на усвояването на учебния материал, както и развитие на умения за логическо и аналитично мислене, изобретателност и изграждане на самочувствие. Така например, в базисната програма за деца от началното училище, LEGO® Bricks Challenge, се дискутират понятия като инерция, центробежна и центростремителна сила, действие и противодействие, принципът на лоста, маса и тегло, различни видове предавки, вибрации, симетрия и асиметрия.  

Всеки урок започва с теоретично обяснение на темата, която ще бъде обхваната. След въведението, децата започват практическата част на урока, създавайки движещи се модели със специално асемблирани от екипа на e² Young Engineers LEGO® комплекти. По този начин се демонстрират научните принципи по лесен и достъпен начин. Всеки ученик в групата разполага със собствен комплект, а боравенето със строителните компоненти спомага за развитието  на фината моторика и организационните умения на детето. Този подход засилва концепцията, като комбинира забавно и ангажиращо преживяване с учене.  

След като практическата част на урока завърши,  се прави анализ и евентуално подобрение на изобретението. Детето има възможност да използва наученото, за да даде решение на конкретен въпрос и да практикува своите умения за решаване на проблеми. Това още повече насърчава детето към творчество.  

Последната част от всеки урок е етапът на подреждане. Всяко дете внимателно разглобява модела, който е изградил, и подрежда частите в своя комплект e² Young Engineers. Това е важна част от урока, тъй като помага на децата да придобият навика да върнат нещата на правилното място. 

Тези програми се радват на успех в повече от 40 държави по света, между които САЩ, Канада, Великобритания, Австралия, Южна Африка, както и в съседните Македония, Румъния и Турция.  

От миналата учебна година организацията провежда обучения по основния  курс за деца от 1-ви до 5-ти клас - LEGO® Bricks Challenge, в София в 51 СОУ, ЧСЕУ Дрита, Британското училище в София, както и в редица частни занимални.  

За новата учебна 2018-2019 г. се предвижда въвеждане и на програма Galileo Technic, която е с по-голяма техническа и академична сложност и е предназначена за деца от 4-ти до 8-ми клас, с което ще може да се обхване целия начален и среден курс на обучение.  

 Организация на провеждането на програмата Bricks Challenge и Galileo Technic:  

·         Период: октомври – май (30-33 занимания)  

·         Часове: 75 мин, веднъж седмично  

·         Възраст: 1-5 клас за Bricks Challenge; 4-8 клас за Galileo Technic  

·         Брой участници: мин. 4, макс. 15

За повече информация, вижте уебсайт:  sws.youngengineers.bg

Рекламно видео:  https://youtu.be/k0tqjo1sJsc  

Фейсбук страница: www.facebook.com/youngengineers.southwestsofia

 за повече информация - Мениджър Учебни програми e2 young engineers Тел: 0882 032 362

email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

При желание за включване в тази извънкласна дейност, моля, подайте заявление в канцеларията на училището.

 

ОДОБРЕН ПРОЕКТ "ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ"

20. ИОУ "Т. Минков" спечели проект "Обичам природата - и аз участвам" по Национална кампания "За чиста околна среда 2018.  По проекта ще бъдат обхванати 825 ученици от 20 ИОУ „Тодор Минков“, които ще бъдат ангажирани с конкретни дейности за повишаване на екологичната култура и навлизане в съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда, в образователния и възпитателния процес на учениците.  Учениците самостоятелно ще извършват дейностите по прекопаване, засаждане, поливане и отглеждане на растенията.  Ангажираността на учениците в тези дейности ще се отрази благоприятно върху психичното, емоционалното и физическото състояние. Всички тези дейности ще се извършват по време на активния отдих (за учениците от начален етап) и в учебните часове по Човекът и природата и Биология и здравно образование (за учениците от прогимназиален етап)С обособения кът учениците ще получат едно добро място за наблюдения, опити и практически занимания в часовете по Човекът и природата, Биология и здравно образование, както и ще могат да се запознаят с многообразието на растителния свят. Ще се изгради и възпита екологично отношение у подрастващите ученици за опазване и грижа за околната среда и спортните съоръжения. Ще си развие положително отношение към заобикалящата ги природа и гражданско самосъзнание за опазване на околната среда.

Най-новите съвременни тенденции в образователната система дават предимство на активното учене чрез опита в неформалната обстановка. С излизане от рамките на традиционния учебен час се дава възможност и свобода на учениците да бъдат активни участници в учебния процес, да търсят и намират решения, да творят. Включването на природната среда като елемент на образователната дава предимство на наблюдението и експеримента пред теоретичното обяснение на факти и явления в природата.  

Проектът е на обща стойност: 4933,96 лв. и е със срок 6 месеца - от м. май до м. октомври 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРС ЗА ЛОГО НА ИНОВАЦИЯТА НА 20. ОУ

Иновативно 20. училище "Тодор Минков" обявява конкурс за лого на иновацията: РАННО ФОРМИРАНЕ НА СОЦИОЛИНГВИСТИЧНИ УМЕНИЯ.

Условия на конкурса:

1. Участници - всички ученици, учители и родители на 20. ИОУ. Допуска се както индивидуално, така и екипно участие.

2. Формат: Предложението да бъде предоставено по електронен път на сайта на училището или предадено на електронен носител на г-н Християн Кунчев, учител по изобразително изкуство вв формат Илюстратор Ai, jpeg, pdf

3. Срок: до 11.06.2018 г.

 

ОДОБРЕН ПРОЕКТ "Спортягите спортуват и през ваканцията!”

20. Иновативно основно училище "Тодор Минков" спечели проект "Спортягите спортуват и през ваканцията!”по  Програма за развитие на физическото възпитание и спорта  в Столична община, на обща стойност 2940 лв.

Настоящият проект предвижда да ангажира свободното време на учениците от 20.ИОУ „Тодор Минков” по време на лятната ваканция, чрез организиране и провеждане на спортни занимания и прояви по: лека атлетика, спортни игри, изправителна гимнастика, обща физическа подготовка, упражнения с елементи на самозащита поднесени по забавен и увлекателен начин. По време на обучението ще бъдат включени беседи за здравословното хранене, както и кратък курс за оказване на първа помощ. Всички дейности ще имат за цел да провокират интереса на учениците към честна спортсменска игра, към творчески изяви и общуване без насилие. По време на проекта, учениците ще изготвят табла на тема: „Честна игра в спорта и в живота” 

Заниманията ще се провеждат в 20.ИОУ „Тодор Минков”, което разполага с необходимите спортни съоръжения.

При подготовката за реализацията на проекта, ще организираме срещи с родителите, които да привлечем за участие в проекта.

Спортните прояви и беседи ще се реализират от 01 до 14 юни 2018г. по 4 часа на ден.

С децата ще се занимава Славчо Хардалиев - учител по физическо възпитание и спорт в 20.ИОУ „Тодор Минков”. 

В проекта ще бъдат включени 20 ученици от 2, 3 и 4 клас на училището - както момичета така и момчета.

ЗАПОЧНА ПРИЕМЪТ В ПЪРВИ КЛАС

 Уважаеми родители,

Уведомявам Ви, че приемът на Заявления за първи клас ще се осъществява само по електронен път. Електронната система за прием е отворена до 16.05. 2018 г. 17:00ч.

Училището ще приеме за учебната 2018/2019 г. един клас -  22 ученика с изучаване на френски език и три класа -  66 ученика  с изучаване на немски език

 ДОМЕЙНЪТ https://priem20ou.liptrade.eu/ , на който е разположена Електронната система за прием Е ЗАЩИТЕН С SSL СЕРТИФИКАТ.

 Моля, преди да започнете попълването на заявлението в електронната платформа осигурете всички необходими документи, сканирани в позволените формати: jpg|jpeg|png, максимален размер на файла: 10MB. Системата не приема прикачени файлове в pdf формат с цел  недопускане на манипулиране на документи. Документите, които съдържат повече от една страница, може да снимате заедно и да прикачите един документ в jpg формат. 

Документите, с които се доказва наличието на критерии от системата  

от 1 до 4 –МЕСТОЖИВЕЕНЕ, са Оригинал на Удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация (Приложение 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на Регистъра на населението) или Оригинал на Удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация (Приложение 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на Регистъра на населението). 

Необходимо е също сканирано Удостоверение за раждане. 

При наличие на Допълнителен критерий се прилагат сканирани документите, посочени в РЕШЕНИЕ № 83 на Столичния общински съвет от 22.02.2018 г. на Столичен общински съвет  

Заявлението за прием в първи клас на 20. ИОУ „Т. Минков“ за учебната 2018/2019 следва да се изтегли, попълни и подпише на хартия, след което се прикачва на определеното в Електронната система място.  

Образец на Заявлението за 20. ИОУ може да изтеглите от прикачения файл, както и от Електронната система.  

Училищния учебен план за първи клас на 20. ИОУ „Т. Минков“ за учебна 2018/2019 г може да намерите в прикачения файл.

 

 

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019

 В изпълнение на Решение №83/22.02.2018 г. на Столичен общински съвет за приемане на Система за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на област София-град, Ви информирам:  

 ГРАФИКЪТ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС за предстоящата учебна 2018/2019 година е както следва:

 

СРОК

ДЕЙНОСТ

30.03.2018 г.

Обявяване на брой места и прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас.

Информация за брой места се обявява на интернет страницата на училището, а за прилежащия район – на интернет страниците на училището и на Столична община.

от 16.04.2018 г.

до 16.05.2018г. вкл.

Подаване на заявления от родителите за прием в първи клас.

04.06.2018 г.

17.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране.

от 05.06.2018 г.

до 07.06.2018 г. вкл. До 17:00 ч

Записване на учениците приети на първо класиране.

07.06.2018 г. –

в

18.00 ч.

Обявяване на свободните места за второ класиране.

от 08.06.2018 г.

до 11.06.2018 г. вкл. До 12:00 ч.

Подаване на заявления за участие във второ класиране.

11.06.2018 г. –

в

18.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране.

от 12.06.2018 г.

до 13.06.2018 г. вкл. До 17:00 ч.

Записване на учениците ,приети на второ класиране.

13.06.2018 г. - в

18.00 ч.

Обявяване на свободните места за трето класиране.

 14.06.2018 г.

Попълване на свободните места след трето класиране.

От 20.06.2018 г.

До 14.09.2018 г. вкл

Информация за свободните места се публикува на интернет страницата на училището и РУО София – град.

 Кандидатстването в 20. ИОУ „Т. Минков“ ще се осъществи чрез ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ОНЛАЙН ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС, базирана на сайта на училището.

Съгласно Общия регламент за защита на лични данни (GDPR) ще бъде инсталиран SSL сертификат за домейна http://priem20ou.liptrade.eu.

Системата ще бъде отворена от 16.04.2018 до 16.05.2018 г.

КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС са съгласно Система за прием на ученици в първи клас, приета с Решение №83/22.02.2018 г на Столичен общински съвет.

 

А. ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ

Посочва се най-благоприятният за ученика постоянен или настоящ адрес. Изписва се район, ж.к., квартал, улица, №, бл., ет., ап.

8.1

ПЪРВА ГРУПА- деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години;

8.2

ВТОРА ГРУПА- деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;

8.3

ТРЕТА ГРУПА- деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;

8.4

ЧЕТВЪРТА ГРУПА- деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението;

 

Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ

ДА/НЕ

8.5

Дете с трайни увреждания над 50 % - 6 т.

8.6

Дете с двама починали родители - 5 т.

8.7

Други деца от семейството, обучаващи се в училището – 22 т.

8.8

Деца, завършили подготвителна група в избраното училище - 4 т.

8.9

Дете с един починал родител – 3 т.

8.10

Дете, което живее в семейството / домакинство с три и повече деца – 5 т.

8.11

Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и дете с един неизвестен родител и осиновено дете – 3 т.

8.12

Дете с постоянен/ настоящ адрес в прилежащия район, граничещ на прилежащия район на училището – 5.т / Прилага се след изчерпване на възможностите за прием на ученици от първа, втора и трета група от водещия критерий /

8.13

В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия, е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

  

 

ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ПРИЛЕЖАЩИ ТЕРИТОРИИ на  20 ИОУ „Тодор Минков“ са както следва

БУЛ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ

045 , 047 , 049 , 051 , 053 А , 053 Б , 055 , 055А , 057 , 059 , 061, 063 , 065 , 067 , 069 , 070 , 071, 072 ,073, 074 , 075, 076 ,077, 078 ,079,  080 ,081, 082 , 084,086, 090,092 , 094 , 096 , 098 

УЛ.ЦАР САМУИЛ

001 , 002, 003 , 004, 005 , 006,  007 А , 007 Б , 008, 009 , 010,  011 ,012  013 , 015 , 017

УЛ.НЕОФИТ РИЛСКИ

002, 004 , 006, 008, 010, 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 ,  024, 026 , 028 , 030 , 032 , 034 , 034А , 034Б

БУЛ.ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ

001, 002, 003, 004, 005,006,  007,008 , 008А , 008Б ,  009 , 010, 011 ,012 А , 012 Б , 013, 014А , 014Б , 015 , 016 , 016 А , 016 Б , 016 В , 017 , 019 , 020, 021, 022 , 024  , 025 , 027 , 029 , 031 А , 031 Б , 031 В , 033, 035 , 039

УЛ.ГУРГУЛЯТ

015 , 017 , 019 , 020, 021 , 022, 023 , 024,024А , 024Б ,  025, 026, 027 , 028, 029 ,030,  031 , 031А , 031Б , 032, 033

УЛ.БУЗЛУДЖА

033 , 035 , 037 , 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044 , 045, 046 ,047,  048 ,049, 050, 051, 052 ,  053 , 053А , 054 , 055,  056 , 057, 058 , 059, 060, 061, 062 , 064 , 066 , 068 , 070 , 072 , 074 , 076

УЛ.ХАН АСПАРУХ

001 , 002, 003 , 004 , 004А , 004Б , 005 , 006, 007 ,010,  011 ,012, 013, 015 ,016, 017 ,018, 019 ,020, 021 А , 021 Б, 022, 023 , 025 , 027 , 029, 031 , 033 , 035

УЛ.ШАНДОР ПЕТЬОФИ

033 , 035 , 037 , 039 , 041 , 043, 045 , 047 , 051 , 053 , 055, 057 , 059 , 061 ,063 , 065 , 067 

УЛ.ЦАР АСЕН

042 , 044 ,049 , 050, 051 ,052,  053 ,054,  055 А , 055 Б , 056, 057 , 058, 059 ,060,  061,062, 063 ,064 , 064А ,  065 ,066А , 066Б ,  067 , 068, 069, 070, 071 А , 071 Б , 072, 073 , 074 А , 074 Б , 075 , 077 А , 077 Б , 079, 080 А , 080 Б , 081 , 083 , 085 , 087 , 089 , 091 , 093

УЛ.КНЯЗ БОРИС I

022 , 024 ,027, 029 ,  030 , 032 , 034 , 036 , 038 ,039 , 040 , 041 , 042 А , 042 Б , 043  , 044 А , 044 Б, 046 , 048 , 050, 052 , 054 , 056 , 058, 060, 062, 064, 066

БУЛ.ВИТОША

050 , 052 , 056, 058 , 060 , 062 А , 062 Б 064 , 066 , 068 , 070 , 072 074 , 076 , 078 , 080 , 082 , 084 , 086 , 090 , 092 , 094 , 096 А , 096 Б , 098, 100 , 104 , 106 , 108 , 110 , 112

БУЛ.ПРАГА

001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011

БУЛ.ХРИСТО БОТЕВ

002 , 004 , 006 А , 006 Б , 006А , 008, 010 , 012 , 014 , 1-13

УЛ.ВЕРИЛА

001 , 002 , 003 , 005 , 005А , 006

УЛ.ЦАР ПЕТЪР

002 , 004,  006,  008,  010

  За учебната 2018/2019 г. 20. ИОУ "Тодор Минков" обявява прием на 88 ученици - 3 паралелки с изучаване на немски език (общо 66 ученици) и 1 паралелка с изучаване на френски език (22 ученици).

Актуална информация за приема ще бъде публикувана в секция ПРИЕМ

  

ЗА ИНТЕРНЕТ СИГУРНОСТТА НА ДЕЦАТА - ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ

От Форум: Родителска среща - „От нас зависи“- Училищно консултиране 51 СУ

Малко полезна информация в 21 точки:

1.      Децата вече са в нета. В интернет. Онлайн. Няма как да го спрете. Както не може да спрете тока, да забраните автомобилите, или просто да ги изолирате на безлюден остров. Преживейте го. И им помогнете да се ориентират и да се научат.

2.      50% от децата не споделят с родителите си какво правят в интернет. 43% от децата смятат, че са по-компетентни онлайн от родителите си. И най-вероятно са прави.

3.      Децата все по-рано влизат в социалните мрежи, като вече средната възраст е 7 години. А от групата на 9-11 годишните, 74% имат профили в социалките.

4.      Дигитални и медийни умения нямат общо с програмирането. А са важни когнитивни умения. Трябва да се учат от всички деца още от ранна възраст.

5.      Човек се научава да бъде родител в дигиталната ера. Не се ражда такъв. Трябва да положите малко усилия. Научете важните характеристики на социалните мрежи и какви възможности за контрол и сигурност предлагат.

6.      Няма лошо в създаване на защитен детски профил и въвеждане на правила. Както и програми за родителски контрол. Даже трябва. До някаква възраст. Като детските столчета в колата. Въвеждане и комуникиране на правила само подобряват дисциплината и предпазват децата.

7.      Пазенето на правата на децата не означава да неглижирате опасностите. Вие им пазите правата на свободно движение, но ги учите да не пресичат на червено. С достъпа до интернет е същото.

8.      Заедно с детето седнете, направете профилите, разгледайте възможностите, поговорете за заплахите. Покажете как голям човек може да направи фейк профил на 12-годишно дете. Обсъдете как трябва да реагира при контакт с непознат. Създаването на доверие започва от рано и се гради всеки ден. Не се карайте, ако е започнало да си говори с някой. А се опитайте заедно да го проучите дали не представлява заплаха.

9.      Използвайте интернет възможностите за обучение и взаимно разбиране. Емотиконите например може да се използват за начални стъпки в емоционалната интелигентност.

10.  Подкрепяйте творческо начало у децата си. Помагайте им да създават съдържание. Има толкова много полезни сайтове за книги, музика, танци и други. Няма точна възраст кога да започнат да качват видеа, разкази или друго. Когато са готови, тогава.

11.  За съжаление педофилите нямат законово задължение да се регистрират в полицията като се преместват след като си изтърпят наказанието. И никой не знае какво правят. Това, че някой има Детски Парти Център, не означава, че не е такъв.

12.  Педофилите не са в порно-сайтовете. Те са в социалните мрежи или сайтове за детски онлайн игри или други места, които се посещават от деца. При проблеми подавайте сигнали на www.cybercrime.bg. Анонимно е.

13.  До 18г. родителят носи отговорност за действията на детето. Значи трябва да знае какво прави в интернет. Както знае какво прави на детската площадка. Не трябва да има разлика във вида и степента на контрол.

14.  Докато гледате сериал и си мислите, че детето е добре в другата стая на компютъра или със смартфона, то може да има профили във всички социални мрежи. Тишината вече не е само повод за почивка. А повод да се запитате какво става. Повечето деца, станали жертва на педофили в интернет, не са имали добър контрол върху себе си.

15.  Бъдете внимателни какви снимки на децата си публикувате. И какви пускат децата ви. Никога не знаете кой какво гледа, копира, споделя, запазва или друго. Както и какви компилации или монтажи може да бъдат направени.

16.  Напишете "21 златни правила за киберсигурност в училище". И говорете с учителите и другите родители. От вас зависи всички деца да са наясно какво правят и какво може да се случи.

17.  Не е решение да им взимаме телефоните, а да говорим. Да обясняваме, за да разберат. Токът може да ни убие. Но не живеем в пещери на свещи. А учим децата да не бъркат в контакта. Така е и с използването на интернет.

18.  Сексуалното образование може да запълни дупката за информация. Децата така и така искат да научат. От вас зависи кой ще е учителят.

19.  Слушайте децата си, имат много какво да кажат. Комуникацията е двустранен процес. Помагайте им, ако имат нужда. Подкрепяйте ги, ако са несигурни.

20.  Компютърните игри сами по себе си не са страшни. Даже повечето са полезни. За концентрация, за мислене, за стратегическо планиране, за рефлекси, за комбиниране с други хора за постигане на трудни цели. Само някои игри са проблем, защото източват пари. Страшно е и пристрастяването. Но то е следствие от някаква липса. Намерете причината.

21.  Всяко поколение има шанс да е прекрасно. Помогнете му, не го спирайте.

Това далеч не е всичко. Всеки родител сам трябва да намери път към детето си. Но общото е едно. Живеем в нова реалност. Не можем да върнем миналото и да премахнем технологиите. Трябва да се научим да живеем с тях. Трябва да подготвим децата си за бъдещето. Което рязко пристигна. И днес вече е тук. Това е само началото на разговора.

ЗАВЪРШВАНЕ НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Уважаеми ученици и родители,

В прикачения файл ще намерите актуална информация за националните външни оценявания, изпитите за прием след 7. клас, сроковете и начина на завършване на основно образование и постъпване в първи гимназиален етап.

ЗАВЪРШВАНЕ НА НАЧАЛЕН ЕТАП

Уважаеми родители,

В прикачения файл ще намерите актуална информация за завършване на начален етап и преминаване в прогимназиален етап в 20. Иновативно основно училище "Тодор Минков"

Абонамент чрез RSS

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  info@20ou.bg

  Facebook страница

Google Maps