20 ОУ "Тодор Минков"

Уеб сайт::

Резултати

Резултати от теста за напредък по

немски език в пети клас

20.ИОУ & HUAWEI

От 2018г. 20.ИОУ “ Тодор Минков“ работи по системата за „Интелигентно образование“ на Huawei.

20. ИОУ и HUAWEI

На 01.11.2018 г. 20 ИОУ посреща "Huawei Technoligies Bulgaria" и " Tianwen Digital Media Technology Co"

ЛОГОПЕДИЧЕН КАБИНЕТ

През месец Септември,  2018 г., отвори врати новият логопедичен кабинет в  20 ИОУ „ Тодор Минков“. В него се провеждат консултации и специализирани дейности с цел превенция, диагностика и терапия на езиково – говорни нарушения.

Кабинетът предоставя стимулираща среда с различна организация на пространството спрямо потребностите на децата и целите на терапията.

Логопедът работи в екип с ресурсен учител, психолог, педагогически съветник и класен ръководител.

 

Консултации с родители за първия учебен срок се провеждат всеки вторник, във времето между 13:30 и 14:10 ч.

ЛОГОПЕД

Консултации и записвания при логопеда на 20 ИОУ „ Тодор Минков“ за новата учебна 2018 / 2019 г.

Нова учебна година

Уважаеми родители, скъпи ученици,

Откриването на новата учебна година ще се състои на 17.09.2018 г. в училищния двор от 9.30 часа.

Учениците от 1. до 3. клас са на целодневно обучение. През първия учебен срок 5. и 6. клас ще бъдат на училище първа смяна, като учебните занятия започват в 7.45 ч.  4. и 7. клас ще са втора смяна с начало 13.30 ч.

 

От ръководстовото

Абонамент чрез RSS

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  ou20sofia@abv.bg

  Facebook страница

Google Maps