20 ОУ "Тодор Минков"

Уеб сайт::

Нови униформи в 20 ИОУ

Уважаеми родители, имаме удоволствието да Ви представим новите униформи на училището ни. Изработени от качествени материли, с нова визия на емблемата на 20 ИОУ.

Надяваме се да се носят с гордост!

Във файловете може да намерите презентация,оферти и карта за местонахождението на магазина.

Образователни материали чрез МЗ от СЗО и УНИЦЕФ за деца и ученици във връзка с COVID-19

Във връзка с писмо на Министерство на здравеопазването с №16-00-68-/23.04.2020 г. с вх. № РУО1-9089/28.04.2020 г. относно преведени на български език от СЗО и УНИЦЕФ образователни материали за деца и родители във връзка с COVID-19, приложено Ви изпращам писмо на заместник-министъра на здравеопазването.

Материалите ще бъдат от помощ в работата на медицинските специалисти в здравните кабинети в поверените Ви училища и детски градини, както и за родителите на децата и учениците. Обръщам внимание на факта, че не е препоръчително децата да четат книгата „Моят герой си ти – как децата могат да се борят с COVID-19“ самостоятелно, без подкрепата на родител, учител или друго лице, полагащо грижи за детето..

 

Осигурена възможност за психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти от дистанция

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-8634/22.04.2020 г. относно осигурена психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти в създалата се ситуация с COVID-19 и в условията на дистанционно обучение, Ви уведомявам, че Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ е разкрил самостоятелна телефонна линия с номер 02/9963461 и skype акаунт Регионален център София-град за осъществяване на психологически консултации, на които по график ще отговарят на поставени въпроси и ще консултират психолози от РЦПППО – София-град.

В приложения файл можете да се запознаете с Графика за дежурства на специалистите, които ще провеждат психологическите консултации, като евентуални промени ще бъдат отразявани на сайта на РЦПППО – София-град http://www.rcsf.bg/.

ЗАПОЧВА ПРИЕМЪТ В ПЪРВИ КЛАС 2020/2021

Уважаеми родители,


Уведомяваме Ви, че приемът на заявления за първи клас ще се осъществи само по електронен път. Електронната система за прием ще е отворена от 21.04.2020 г. до 21.05.2020 г. вкл. Поредността на подаване на заявленията не влияе на класирането. Справки за настоящ и постоянен адрес, както и за семейно положение, съпруг/а/ и деца, ще се извършват служебно от директорите на съответното училище, без да е необходимо да посещавате районните администрации.
ДОМЕЙНЪТ:      https://20ou.priem1klas.eu/        на който е разположена Електронната система за прием е ЗАЩИТЕН С SSL СЕРТИФИКАТ. Преди да започнете попълването на заявлението в електронната платформа, осигурете всички необходими документи, сканирани в позволените формати: jpg / jpeg / png. Позволени за качване са файлове с размер до 10MB и до 5 отделни файла.

След подаване на заявлението ще получите имейл, следвайте линка от имейла си за да потвърдите подаването на заявлението.

Системата не приема прикачени файлове в pdf. формат с цел недопускане на манипулиране на документи.


01.06.2020 г. в 17.00 ч. Обявяване на списъците с приетите ученици на първо класиране.

 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАМПАНИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Във връзка с предстоящото откриване на кампанията по кандидатстване за прием на деца в първи клас на 21 април, Столичната община уведомява родителите, че удостоверителните документи по гражданско състояние, необходими за кандидатстване на първокласниците в училище, съобразно изискванията на Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища, ще бъдат осигурявани от районните администрации като справки,  изцяло по служебен път без да е необходимо родителите да посещават общинската администрация за заявяване/получаване на документи и да заплащат такси за тях. Това са:

- Удостоверение за промени по постоянен адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години

- Удостоверение за промени по настоящ адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години

- Удостоверение за настоящ адрес

- Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

- Удостоверение за раждане на детето

 

Цялата информация за кампанията, на Електронния портал на Столична община: https://www.sofia.bg/education-messages и на интернет страниците на районните администрации.

Заедно ще се справим!

ВАЖНО! ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!

Уважаеми родители,

Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас – учебна 2020/2021 година, Ви уведомяваме, че справки за настоящ и постоянен адрес, както и за семейно положение, съпруг/а/ и деца ще се извършват служебно от директорите на съответното училище, без да е необходимо да посещавате районните администрации!

Всички необходими документи следва да се предоставят в училището при записване на ученика.

Бъдете здрави!

Абонамент чрез RSS

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  ou20sofia@abv.bg

  Facebook страница

Google Maps