20 ОУ "Тодор Минков"

Уеб сайт::

Прием на първокласници - 2019 / 2020 г.

Прием за 2019/ 2020 г.

4 ПАРАЛЕЛКИ В ЦЕЛОДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ Х 24 УЧЕНИЦИ = 96 УЧЕНИЦИ

1 паралелка с ранно езиково обучение по френски език - 24 ученици

3 паралелки с ранно езиково обучение по немски език - 72 ученици

 

 

 

В прикачените файлове, може да намерите :

Прилежащ район

Карта на прилежащ район

График на дейностите за прием в първи клас

Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на

територията на Столична община ( линк ) 

https://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=3399028&b=0

 

 

 

 

Посещение в 20. ИОУ от членове на асоциацията на европейските инспекторати по образованието.

На 28.03.2019г. 20 ИОУ “ Тодор Минков“ участва като домакин в работна среща на Постоянната международна конференция на инспекторатите –европейска организация на инспекторатите  по образованието.

   Директорът, Снежана Недкова, представи училището и постиженията от иновацията, прилагана в него.

   Гостите се впечатлиха от „Седмицата на адаптиране“ за  бъдещите първокласници , която се провежда преди началото на учебната година, от разпределението на децата по паралелки на случаен принцип. Чрез тестове за „множеството интелигентности« първокласниците се опознават,  установява се: училищна готовност, емоционално състояние и поведенчески реакции. Това спомага за по-лесното им адаптиране към училищната среда и целесъобразното сформиране на новите паралелки, с оглед психологически климат  и нагласи на децата за учебен труд.

    Бяха представени и  други акценти в иновацията:

·        Провеждане на периодични изпити за установяване напредъка на учениците по немски и френски език;

·          Целта по немски и френски език учениците от VII клас да постигнат  ниво В1 според Европейската езикова рамка     

·         Ежеседмичният „Забавен петък“- ден, в който в часовете по Занимания по интереси се провокира   активното участие на ученика в област, където е неговият интерес, като се задоволяват потребностите от творчески изяви и  социално общуване.  

А, при нас пролетта дойде!

Децата от 20. ИОУ „Тодор Минков“ поканиха пролетта в училище, изработвайки най- хубавите мартенички. Имаме удоволствието да Ви представим малка част от тази красота!

 

ГРАФИК ЗА КОНСТУЛТАЦИИ – V – VII клас

II   СРОК НА УЧЕБНАТА  2018/2019 г.

Преподаватели

Консултации с ученици

Час

Място

Консултации с родители

Час

Място

Снежана Недкова

понеделник

13,30-14,10

Таван

Вторник

16,00-18,00

Каб.№22

Бистра Баирова

Понеделник

12,40-13,20

ТТ3

Петък

13,00-14,00

Каб. №6

Иво Войнов

Петък

12,40-13,20

ТТ1

Петък

14,20-15,00

Уч.стая

Татяна Енева

Сряда

12,40-13,20

ТТ1

Понеделник

9,20-10,00

Уч.стая

Нели Бачева

Вторник

13,30-14,10

Таван

Петък

11,10-11,50

Уч.стая

Марияна Балинова

Сряда

12,30-13,10

ТТ1

Понеделник

13,30-14,10

Уч.стая

Кремена Пенчева

вторник

12,30-13,10

ТТ3

Вторник

14,20-15,00

Уч.стая

Христина Консулова

Сряда

12,10-12,50

ТТ1

Сряда

10,20-11,00

Уч.стая

ИванкаСтоянова

Вторник

13,20-14,00

Таван

Четвъртък

11,10-11,50

Уч.стая

Михаела Тонева

Понеделник

12,30-13,10

25

понеделник

11,45-12,25

Уч.стая

Валентина Тасева

Сряда

13,20-14,00

ТТ1

Понеделник

12,35-13,15

Уч.стая

Петьо Иванов

Понеделник

12,40-13,20

Таван

Четвъртък

17,50-18,30

Уч.стая

Мария Дойчинова

Петък

13,30-14,10

таван

Сряда

17,50-18,20

Уч.стая

Росица Нецова

Вторник

13,30-14,10

25

Вторник

12,00-12,40

Уч.стая

Надежда Димитрова

Понеделник

12,00-12,40

ТТ3

Понеделник

13,30-14,10

Уч.стая

Иванка Бакалова

Петък

12,40-13,20

ТТ2

Сряда

12,40-14,20

Уч.стая

Васил Ангелов

Четвъртък

12,30-13,10

ТТ1

Петък

14,20-15,10

Уч.стая

Калина Димитрова

Вторник

12,30-13,10

таван

Сряда

16,10-16,50

Уч.стая

Светлана Кантурска

Петък

12,40-13,20

ТТ1

Вторник

17,30-18,10

Уч.стая

Величка Аргирова

Петък

12,30-13,10

ТТ1

Петък

12,40-13,20

Уч.стая

Василка Петрова

Понеделник

12,40-13,20

Таван

Понеделник

11,50-12,30

Уч.стая

М. Карагьозова

Петък

12,40-13,20

ТТ1

Понеделник

11,50-12,30

Уч.стая

Денчо Данчев

Сряда

13,30-14,10

ТТ3

Сряда

11,10-11,50

Уч.стая

Емилия Коцева

Петък

13,30-14,10

таван

Вторник

18,30-19,00

Уч.стая

Диляна Рунчева

Сряда

12,40-13,20

ТТ2

Вторник

8,30-9,10

Уч.стая

С. Киневска

Понеделник

13,30-14,10

ФС

Понеделник

15,30-16,10

Уч.стая

Л. Стоичков

Вторник

12,40-13,20

ФС

сряда

11,00-11,40

Уч.стая

Сл.Хардалиев

Вторник

12,30-13,10

ФС

Сряда

12,30-13,10

Уч.стая

М.Чипева

Четвъртък

11,20-12,00

ТТ3

Понеделник

14,40-15,00

Уч.стая

П.Димова

Сряда

13,30-14,10

ТТ1

Четвъртък

13,30-14,10

Уч.стая

Християн Кунчев

Понеделник

10,00-10,40

ТТ3

Петък

10,00-10,40

Уч.стая

 

ПОКАНА

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел "Училищно настоятелство 20 Основно училище Тодор Минков”, град София на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на Сдружението на 19.03.2019 г. от 17.30 часа, в град София, ул.”Княз Борис I” № 27, физкултурен салон на 20 ОУ Тодор Минков, със следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет и на Сдружението за 2018г.

2. Приемане на финансовия отчет за 2018 година

3. Приемане на нов устав на УН

4. Освобождаване на членове на УС и КС и избор на нови.

5. Обсъждане и приемане на програма на УН за следващата година.

6. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден, в 18.30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Всички материали по въпросите от дневния ред ще са на разположение, на всички членове на сдружението в деловодството след 01.03.

 

За Управителен съвет на Сдружение -

"Училищно настоятелство 20.Иновативно основно училище Тодор Минков”

Абонамент чрез RSS

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  ou20sofia@abv.bg

  Facebook страница

Google Maps