20 ОУ "Тодор Минков"

Уеб сайт::

Нова учебна година

Уважаеми родители, скъпи ученици,

Откриването на новата учебна година ще се състои на 17.09.2018 г. в училищния двор от 9.30 часа.

Учениците от 1. до 3. клас са на целодневно обучение. През първия учебен срок 5. и 6. клас ще бъдат на училище първа смяна, като учебните занятия започват в 7.45 ч.  4. и 7. клас ще са втора смяна с начало 13.30 ч.

 

От ръководстовото

.

ОБЯВА за провеждане на конкурс по документи за осъществяване на извънкласни дейности в 20 ИОУ „ Тодор Минков“ за учебната 2018 / 2019 г.

От 27.08 до 31.08.2018 г. - прием на документи

От 03.09. до 07.09.2018 г. - разглеждане на документи

На 04.09 2018 г. от 11:00 часа- отваряне на пликовете

От 10.09. до 21.09.2018 г. - период за обжалване

От 25.09. до 28.09. 2018 г. сключване на договори

Съобщение

 Списъците на новосформираните ПЕТИ класове по направления за учебната 2018/ 2019 г. са в канцеларията на училището.

 Родителска среща ще се проведе на 04.09.2018г. от 18,00 часа.

На срещата ще се представи програмата за Седмицата на адаптиране на учениците, която ще протече от 10 до 14 септември 2018г.  

Отлични постижения по проекта за иновация

20. ИОУ "Тодор Минков" е вписано в Списъка на иновативните училища за учебната 2018/2019 г. под № 151 след извършен мониторинг на 19.06. 2018 г.

След едногодишна успешна работа продължаваме да изпълняваме задачите, заложени в 4-годишния иновативен проект. Неговата цел е промяна в управлението, организацията и образователната среда, за да мотивираме учениците в тяхното развитие и да ги провокираме да проявят инициативност, въображение, творчество.

 

Абонамент чрез RSS

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  ou20sofia@abv.bg

  Facebook страница

Google Maps